hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Hóa
PHÒNG GIÁO DỤC CAM RANH
KHÁNH HÒA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I - Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng từ câu một tới câu 4.

Câu một. Cho các dung dịch : axit sunfuric loãng, axit axetic, rượu etylic. Thuốc thử chọn để phân biệt song song cả ba dung dịch là
A. kim loại natri.                  B. dung dịch natri hiđroxit.
C. bari cacbonat.                D. kim loại bari.

Câu hai. Muốn loại CO2 khỏi hổ lốn CO2 và C2H2 người ta dùng
A. nước.                                       B. dung dịch brom.
C. dung dịch NaOH.                  D. dung dịch NaCl.

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn một mol chất hữu cơ A thu được CO2 và H2O với số mol bằng nhau. Vậy A là
A. C2H5OH.            B. C2H4.            C. CH3OH.            D. C6H6.

Câu 4. Cho etilen vào dung dịch brom dư làm bình chứa dung dịch brom tăng lên a gam, a là khối lượng của
A. dung dịch brom.
B. khối lượng brom.
C. etilen.
D. brom và khí etilen.

Câu năm. Điều nào sau đây không đúng:
A. Chất béo là dầu thực vật và mỡ động vật 
B. Chất béo là hổ lốn đa dạng este 
C. Chất béo là hổ lốn các este của glixerol với axit hữu cơ mà phân tử có đa dạng nguyên tử cacbon 
D. Các chất béo đều bị thuỷ phân trong môi trường axit và môi trường kiềm.

Câu sáu. Hãy chọn câu đúng:
A. Rượu etylic tan đa dạng trong nước vì có sáu nguyên tử hiđro và hai nguyên tử C.
B. Những chất có nhóm -OH hoặc -COOH tác dụng được với NaOH.
C. Trong 100 lít rượu etylic 30o có 30 lít rượu và 70 lít nước.
D. Natri có khả năng đẩy được tất cả các nguyên tử H ra khỏi phân tử rượu etylic.

II - Tự luận (7 điểm)

Câu bảy. (2 điểm): Viết công thức cấu tạo và trình bày tính chất hoá học (có phản ứng minh hoạ) của chất béo?

Câu 8. (2 điểm): Viết các PTHH biểu diễn các chuyển hoá sau:

Câu 9. (3 điểm): Cho 35 ml rượu etylic 92o tác dụng với kali (dư).( Drượu = 0,8g/ml, DH2O = 1g/ml)
a) Tính thể tích và khối lượng rượu nguyên chất đã tham gia phản ứng?
b) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc)?
(Biết H = một, S = 32, O = 16, Fe = 56, K= 39,C = 12).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download