hoặc
Tài liệu học tập Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,

Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ thuế quan quản lý

CÔNG TY ....
--------------
Số: ....../2013/CV-.....

(V/v: đề nghị chuyển cơ thuế quan quản lý)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

............., Ngày ..... tháng ......5 20.....

Kính gửi: Cục thuế thành phố .......

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY .....................................................................................

- Địa chỉ: Số ........, ngõ ......., phố .........., phường ............., quận ......., thành phố .......;

- Mã số thuế: ...............................

- Giấy chứng nhận đầu tư số ........................(cấp đổi thay thế giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.................... do phòng đăng ký buôn bán - Sở kế hoạch và Đầu tư ...............cấp lần đầu ngày ...../...../20.......đổi thay lần đồ vật..... ngày ...../...../20......) do ủy ban nhân dân thành phố .............. cấp lần đầu ngày...../...../20......

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

- Họ và tên: ..........................               Giới tính: .........................................

- Ngày sinh: ......../...../19.....                 Quốc tịch: .......................................

- CMND số: .................. do công an thành phố ...... cấp ngày ....../...../19....

- Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: Số ........, ngõ ......., phố .........., phường ............., quận ......., thành phố .......;

Thưa quý cục,

Công ty ................. đã cùng với Công ty  ..........ký hợp đồng hợp tác liên doanh và đã được ủy ban nhân dân thành phố.....cấp giấy chứng nhận đầu tư số ............... chứng nhận lần đầu ngày ....../....../20......

Vì vậy bằng công văn này, chúng tôi trân trọng đề nghị quý cục cho phép công ty chúng tôi được chuyển cơ thuế quan quản lý cho phù hợp với quy định pháp luật.

- Cơ thuế quan quản lý cũ: Chi cục thuế quận ....................;

- Cơ thuế quan quản lý mới: Cục thuế thành phố ................,

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn quý cục!

Tài liệu gởi kèm:

- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư

- Bản sao đăng ký kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ..........

Giám đốc

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download