hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép phát hành đặc san như sau:

Thủ tục   Cấp giấy phép phát hành đặc san

1. Trình tự thực hiện:

Cơ quan, tổ chức gởi hồ sơ yêu cầu cấp phép về Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Cục Báo chí.
- Qua hệ thống Bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai yêu cầu cấp phép phát hành đặc san (có mẫu tờ khai).
- Mẫu trình bày tên gọi của đặc san (măng - sét).
- Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh chứng nhận có đủ điều kiện để phát hành đặc san (đối với các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét việc giải quyết; trường hợp không cấp, Cục Báo chí trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Báo chí.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.
- Cơ quan phối hợp (nếu có):

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép

8. Lệ phí (nếu có):

Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và yêu cầu đính kèm):

Tờ khai yêu cầu cấp giấy phép phát hành đặc san (kích nút Tải về để tải mẫu tờ khai này).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Báo chí;
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Báo chí;
- Thông tư 16/2010/TT-BTTTT ngày 19/7/2010 quy định yếu tố và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, phát hành số phụ, phát hành phụ trương, phát hành đặc san.

 Kích vào nút Tải về để tải thủ tục này và các căn cứ pháp lý hành chính

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download