hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng môn Nhập môn Cơ sở dữ liệu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.79 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng môn Nhập môn Cơ sở dữ liệu có 7 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu,ERD, SQL, DBMS, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ràng buộc, chuẩn hóa

Slide bài giảng môn Nhập môn Cơ sở dữ liệu cùa trường Đại học Mở Tp.HCM, trình bày về mô hình thực thể - mối tính hợp (ERD), ngôn ngữ truy vấn SQL, ràng buộc toàn vẹn, ràng buộc khóa ngoại, chuẩn hóa mô hình, ...

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download