hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Sử

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 8

Đề số hai (Thời gian làm bài: 45 phút)

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu một. Hãy khoanh tròn chỉ 1 chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng(4 điểm)

1. Hiện tượng mới về kinh tế ở Tây Âu thế kỉ XVI – XVIII là:
A. Xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim…
B. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán
C. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò to lớn
D. Cả ba hiện tượng trên

2. Cuộc cách mạng tư sản dầu tiên trên thế giới là:
A. Hà Lan
B. Anh
C. Pháp
D. Mĩ

3. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 – 1794 là:
A. Đẳng cấp vật dụng ba bất bình với đẳng cấp quí tộc và tăng lữ
B. Nhân dân được các nhà tư tưởng lúc đó thức tỉnh
C. Sự phát triển của sản xuất bị chế độ phong kiến cản trở
D. Chế độ phong kiến dưới thời Lu-i XVI bị suy yếu

4. Cách mạng công nghiệp đã:
A. Chuyển từ sản xuất thủ công nghiệp sang sản xuất nông nghiệp
B. Chuyển từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc
C. Chuyển từ sản xuất thủ công nghiệp sang buôn bán
D. Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp

5. Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở:
A. Mĩ
B. Pháp
C. Anh
D. Đức

6. Đến giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa chủ yếu nhằm:
A. Mở rộng lãnh thổ
B. Khai hoá văn minh cho nước khác
C. Tranh giành thị trường, nguồn tài nguyên, nhân lực
D. Thoả mãn nhu cầu thống trị thế giới của giai cấp tư sản

7. Nét vượt trội của phong trào công nhân từ 1848 – 1849 tới 1870 là:
A. Đập phá máy móc
B. Đấu tranh quyết liệt với tư sản để chống áp bức bóc lột
C. Di cư sang miền đất mới
D. Chống lại giai cấp phong kiến

8. Công xã Pari là nhà nước:
A. Chiếm hữu nô lệ
B. Phong kiến
C. Tư sản
D. Kiểu mới của nhân dân

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu hai (1,năm điểm). Những thành tựu chủ yếu về khoa học kĩ thuật thế kỉ XVIII - XIX

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download