hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Thể dục - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Thể dục - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra Thể dục

ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ I, LỚP 8

Đề số 2:

A. MỤC TIÊU

Học kì I - lớp 8 kiểm tra học sinh các nội dung sau:

- Kiến thức của nội dung chạy cự li ngắn.
- Kiến thức của công đoạn trên không trong kĩ thuật khiêu vũ cao.
- Kiến thức và kỹ năng thực hành của bài thể dục phát triển chung 35 nhịp.
- Khả năng tính hợp giữa lý thuyết và thực hành.

B. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA

- Chuẩn bị sân đúng qui cách và bảo đảm an toàn cho học sinh.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên rộng rãi mục tiêu, yêu cầu sau đó cho các em khởi động, ôn bài (nếu cần).

- Chỉ kiểm tra các học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ.

- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc ngay ngoài sân tập.

- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể công ty kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt từ 3 tới năm học sinh.

- Biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên. Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể hợp nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

C. NỘI DUNG ĐỀ

Phần I: Lý thuyết ( hai,0 điểm).

Hãy khoanh tròn chỉ 1 chữ cái in hoa vào trước câu trả lời đúng .

1. Em hãy cho biết kĩ thuật khiêu vũ cao kiểu "Bước qua" gồm mấy giai đoạn?
A. hai giai đoạn
B. 3 giai đoạn
C. 4 giai đoạn
D. năm giai đoạn

2. Khi thực hiện động tác đặt chân vào điểm giậm khiêu vũ trong khiêu vũ cao, lúc này chân giậm nhảy:
A. Gần như thẳng
B. Thẳng
C. Co
D. Co nhiều

3. Kĩ thuật chạy cự ly ngắn gồm 4 công đoạn, em hãy đánh số cho đúng vật dụng tự 4 công đoạn đó.
........Xuất phát
......Chạy giữa quãng
......Chạy lao
........Về đích

4. Em hãy viết số vào dấu chấm cuối câu cho đúng với thứ tự mỗi khẩu lệnh của kĩ thuật xuất phát thấp.
A. " Chạy"..........
B. " Đứng lên"..........
C. " Vào chỗ"..........
D. " Chuẩn bị".........
E. " Sẵn sàng......"..........

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download