hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Biểu mẫu,
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở (toàn bộ ngôi nhà số........đường..................phường..........quận.............) Hôm nay, ngày......tháng..........5........., tại...........................chúng tôi ký tên dưới đây, các người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu bổn phận trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm: Bên cho thuê (1): Ông (Bà) Sinh ngày tháng..................5................................................................. Chứng minh nhân dân số:……………………….do……… cấp ngày.......tháng.......5...... Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): Sinh ngày tháng..................5................................................................. Chứng minh nhân dân số:……………………….do……… cấp ngày.......tháng.......5...... Cả 2 ông bà cùng thường trú tại số: đường........................................... phường quận....................thành phố..................................(2) Bên thuê (1): Ông (Bà) Sinh ngày tháng..................5................................................................. Chứng minh nhân dân số:……………………….do……… cấp ngày.......tháng.......5...... Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): Sinh ngày tháng..................5................................................................. Chứng minh nhân dân số:……………………….do……… cấp ngày.......tháng.......5...... Cả 2 ông bà cùng thường trú tại số: đường........................................... phường quận....................thành phố..................................(2
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download