hoặc
Tài liệu học tập Năng lực cạnh tranh của ngân hàng Á Châu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.80 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Năng lực cạnh tranh của ngân hàng Á Châu có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH,Á Châu

Cạnh tranh được hiểu bằng đa dạng cách khác nhau. Từ “cạnh tranh” được giải thích là sự cố gắng giành phần hơn, phần thắng về mình giữa các người, các doanh nghiệp hoạt động nhằm các lợi ích như nhau.(1) Trong tác phẩm “Quốc phú luận” của Adam Smith, tác giả cho rằng cạnh tranh có thể phối hợp kinh tế 1 cách nhịp nhàng, có lợi cho xã hội. Vì sự cạnh tranh trong quá trình của cải quốc dân tăng lên cốt tử diễn ra thông qua thị trường và giá cả, do đó, cạnh tranh có quan hệ chặt chẽ với cơ chế thị trường. Theo Smith, “Nếu tự do cạnh tranh, các cá nhân chèn ép nhau, thì cạnh tranh buộc mỗi cá nhân phải cố gắng làm công việc của mình 1 cách chính xác”, “Cạnh tranh và thi đua thường tạo thành sự cố gắng lớn nhất. Ngược lại, chỉ có mục đích lớn lao nhưng lại không có động cơ thúc đẩy thực hiện mục đích đó thì rất ít có khả năng tạo thành được bất kỳ sự cố gắng lớn nào”.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download