hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Phòng Giáo dục Đức Thọ, Hà Tĩnh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Phòng Giáo dục Đức Thọ, Hà Tĩnh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Toán
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC THỌ
HÀ TĨNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)

Trong mỗi câu từ câu một tới câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất 1 ẩn
A. − 0,1x + hai = 0             B. 2x −3y = 0;               C. 4 − 0x = 0                D. x(x−1) = 0.

Câu 11: (2 điểm) Một công nhân được giao làm 1 số sản phẩm trong 1 thời gian nhất định. Người đó dự định làm mỗi ngày 48 sản phẩm. Sau khi làm được 1 ngày, người đó nghỉ một ngày, nên để hoàn thành đúng kế hoạch, mỗi ngày người đó phải làm thêm sáu sản phẩm. Tính số sản phẩm người đó được giao.

Câu 12: (4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A và M là trung điểm của BC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự thuộc các cạnh AB, AC sao cho góc DME =  góc B .
a) Chứng minh ΔBDM đồng dạng với Δ CME.
b) Chứng minh BD.CE không đổi.
c) Chứng minh DM là phân giác của góc BDE.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download