hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Lịch sử, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Lịch sử có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Sở GD&ĐT Đăk Nông

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐẮK NÔNG
(Đề thi chính thức)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 – 2011
Khóa thi ngày 13 tháng 3 5 2011

MÔN THI: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM. (12,0 điểm)

Câu 1: (4,0 điểm)

Nêu các nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các sĩ phu tiêu biểu ở nửa cuối thế kỷ XIX. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của các tư tưởng cải cách trên?

Câu 2: (4,0 điểm)

Con đường tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với con đường truyền thống của lớp người đi trước? Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam là gì?

Câu 3: (4,0 điểm)

Đảng Cộng sản Đông Dương đã căn cứ vào các điều kiện lịch sử nào để phát động cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 5 1945?

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI. (8,0 điểm)

Câu 1: (4,0 điểm)

Nêu và phân tích các nguyên nhân dẫn tới sự phát triển của nền kinh tế Mĩ và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới đồ vật 2. Qua đó hãy chỉ ra các điểm chung giống nhau về nguyên nhân phát triển?

Câu 2: (4,0 điểm)

Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc? Nêu các việc làm của Liên Hợp Quốc giúp đỡ nhân dân Việt Nam mà em đã biết.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download