hoặc
Tài liệu học tập Đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giao thông vận tải,Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe của nước ngoài tại Việt Nam

Đề hoàn thiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe của nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài được ban hành tại phụ lục 30 theo Thông tư 46/2012/TT-BGTVT.

Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài

 

Ảnh màu
photograph
3 x 4 cm

 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Socialist Republic of Vietnam
Independent – Freedom - Happiness

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVER’S LICENCE
(Dùng cho người nước ngoài) - (For Foreigner only)

____________________________

Kính gởi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải……….)
(……………………Transport Department)

Tôi là (Full name): ………………………………………………………………..………………..………………..

Quốc tịch (Nationality): ……………………………………………..………………..………………..……………

Ngày tháng 5 sinh (Date of birth): ……………………………………………………………..……………….

Hiện cư trú tại (Permanent Address): ……………………………………………………………..……………...

Số hộ chiếu (Passport No.): ……………………………………………………….………………..……………..

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........…. tháng (month) …........5 (year)…….......

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current driving licence No.): ………………………………...

Cơ quan cấp (Issuing Office): ……………………………………………………..………………..………………

Tại (Place of issue): ……………………………………………………………….………………..………………..

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ……...... tháng (month)…......... 5 (year).............

Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Reason of application for new driving licence):..………………..…………….

…………………………………………………………………………………………..………………..…………....

Mục đích (Purpose) (1): ……………………………………………………………..………………..……………..

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as following):

- 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (03 colour photographs 3x4cm)

- Bản photocopy GPLX nước ngoài (photocopy of current foreign driving licence)

- Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation).

- Bản photocopy hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh ) (01 photocopy of passport)  (included pages: full name, photograph, valid visa).

Tôi xin bảo đảm lời khai trên đây là đúng sự thật, giả dụ sai xin chịu trách nhiệm. I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true.

Xác nhận của cơ quan chủ quản

(Confirmation of Authorization Office)

.............., date....... month....... year.......
NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and Full name)

Ghi chú:

(1): Định cư lâu dài ở Việt Nam hoặc không định cư lâu dài ở Việt Nam.
(1): Long time or Short time of staying in Viet Nam

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download