hoặc
Tài liệu học tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm và có trả lời MAC LENIN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.72 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu 1000 câu hỏi trắc nghiệm và có trả lời MAC LENIN có 343 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành KHXH & Nhân văn,Đề thi,kinh tế chính trị Mác - lênin
1000 câu hỏi trắc nghiệm và có trả lời MAC LENIN Câu 1: Các hình thức căn bản của chủ nghĩa duy tâm? Đáp án: - Duy tâm khách quan - Duy tâm chủ quan Câu 2: Các hình thức căn bản của chủ nghĩa duy vật? Đáp án: - Chủ nghĩa duy vật chất phác (thời cổ đại). - Chủ nghĩa duy vật siêu hình (thời cận đại). - Chủ nghĩa duy vật biện chứng (trong triết học Mác -Lênin). Câu 3: Các hình thức căn bản của phép biện chứng. Đáp án: - Phép biện chứng tự phát - Phép biện chứng duy tâm - Phép biện chứng duy vật. ........... và còn đa dạng nữa
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download