hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài:

Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Mục đích: Quy định về Hồ sơ yêu cầu gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Đối tượng áp dụng: Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; Doanh nghiệp, công ty có sử dụng người nước ngoài.

Tài liệu cần thiết:

I. Hồ sơ yêu cầu gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức hiệp đồng lao động

Số bộ hồ sơ gồm: 01.

Thành phần hồ sơ gồm:

1. Văn bản yêu cầu gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu số 8.

2. Bản sao hiệp đồng lao động.

3. Giấy phép lao động đã được cấp.

4. Bản sao hiệp đồng học nghề hoặc chương trình, kế hoạch đào tạo lao động Việt Nam đã thực hiện.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng. 

Kết quả giải quyết: Một trong các văn bản sau:

1. Giấy phép lao động đã gia hạn.

2. Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về việc gia hạn giấy phép lao động, hồ sơ đã nhận. 

Thời điểm nộp hồ sơ: Ít nhất 10 ngày nhưng không được quá 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn. 

II. Hồ sơ yêu cầu gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện các loại hiệp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế 

Số bộ hồ sơ: 01.

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản yêu cầu gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 8.

2. Bản sao hiệp đồng ký kết giữa phía Việt Nam và phía nước ngoài.

3. Giấy phép lao động đã được cấp.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng. 

III. Hồ sơ yêu cầu gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức di chuyển nội bộ

Số bộ hồ sơ: 01.

Thành phần hồ sơ gồm:

1. Văn bản yêu cầu gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 8.

2. Văn bản để chứng minh người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

3. Giấy phép lao động đã được cấp.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng. 

Kết quả giải quyết: Một trong các văn bản sau:

1. Giấy phép lao động đã gia hạn.

2. Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về việc gia hạn giấy phép lao động, hồ sơ đã nhận. 

Thời điểm nộp hồ sơ: Ít nhất 10 ngày nhưng không được quá 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn.

Quy trình giải quyết: Đơn vị tuyển dụng lao động nộp hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại bộ phận thu nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh số 159 Pasteur phường sáu quận 3. Đơn vị tuyển dụng nhận kết quả giải quyết tại bộ phận thu nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh số 159 Pasteur phường sáu quận 3 theo thời gian ghi trên giấy biên nhận.

Lệ phí: 200.000 đồng/giấy phép.

Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung.

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành 1 số điều của Nghị Định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 5 2008 của Chính phủ và Nghị Định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng sáu 5 2011 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị Định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 5 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày ký).

Địa điểm tiếp nhận: Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download