hoặc
Tài liệu học tập Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 có 4 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Môn: Toán, Ngữ văn - Có đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: TOÁN - LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2.0 điểm). Thực hiện phép tính

1. (-3xy/2)(4x - 6y + 2)                           hai. (3x - 2y)(3y - 2x)

3. (2x - y)2 + 4xy                                   4. (x + 2)2 + (x - 2)(x + 2)

Câu 2 (2.0 điểm). Tìm x, biết.

1) 2(x + 5) + 6x = -12                             3) (2x + 1)(2x - 3) = 0

2) x(3 - 2x) + 2(x2 - 12) = 0                     4) (x - 1)2 = 9

Câu 3 (2.0 điểm). Tính nhanh:

1. 772 + hai.77.23 + 232                         3. x2 - 6x + 9 với x = 103

2. 1262 - 262                                       4. (2x + 3y)2 - (2x - 3y)2 với x = -3/2; y = -1/3

Câu 4 (3.0 điểm). Cho tam giác ABC không cân, đường cao AH, trung tuyến AD (H, D thuộc BC). Trên tia đối của các tia HA, DA lần lượt lấy 2 điểm G, E sao cho: HG = HA, DE = DA. Chứng minh rằng:

1) AB = EC

2) BAC = BGC

3) Tứ giác BGEC là hình thang cân.

Câu 5 (1.0 điểm). Điền các đơn thức thích hợp vào chỗ trống để đa thức sau là bình phương của 1 đa thức hoặc đơn thức với hệ số nguyên, trong mỗi trường hợp hãy viết từng đẳng thức minh họa cụ thể: 16x4 + 16x2y2 + ...


--------------------------------------------------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2.0 điểm).

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:

(1) Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn 1 nửa hay dám đi từng bước nhẹ. (2) Họ như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập dừng e ngại. (3) Họ thèm hậu đậu và ao ước thầm được như các người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

(Theo Ngữ văn lớp 8, tập một, trang 6)

a) Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Ai là tác giả?

b) Các từ in đậm thuộc trường từ vị nào?

c) Nêu nội dung đoạn văn?

d) Ý nghĩa của phép so sánh ở câu 2?

Câu 2 (3.0 điểm).

Cho câu chủ đề sau: Tình yêu mẹ mãnh liệt của Hồng được mô tả qua cảm giác sung sướng tới cực điểm khi gặp lại và ở trong lòng mẹ.

Hãy triển khai thành đoạn văn (từ 10 tới 15 câu) bằng phép suy diễn.

Câu 3 (5.0 điểm). Viết văn

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download