hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Hóa

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ một, LỚP 9

Đề số hai (Thời gian làm bài : 45 phút)

I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Hãy khoanh tròn 1 trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu một. Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl tạo sản phẩm có chất khí?
A - NaOH, Al, Zn.
B - Fe(OH)2, Fe, MgCO3.
C - CaCO3, Al2O3, K2SO3.
D - BaCO3, Mg, K2SO3.

Câu hai. Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH dư tạo sản phẩm chỉ là dung dịch không màu?
A - H2SO4, CO2, FeCl2.
B - SO2, CuCl2 , HCl.
C - SO2, HCl, Al.
D - ZnSO4, FeCl3, SO2.

Câu 3. Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là dung dịch làm đỏ giấy quì tím?
A - Dẫn hai, 24 lit khí CO2 đktc vào 200 ml dung dịch NaOH 1M.
B - Trộn dung dịch chứa 0,một mol HCl với 0,một mol KOH.
C - Trộn dung dịch chứa 0,một mol H2SO4 với 0,một mol NaOH.
D - Dẫn 0,224 lit khí HCl đktc vào dung dịch chứa 0, năm mol Na2CO3.

Câu 4. Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?
A- Cho Al vào dung dịch H Cl.
B - Cho Zn vào dung dịch AgNO3.
C - Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.
D- Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4.

Câu năm. Người ta thực hiện các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Đốt hẩu lốn bột S và Zn trong bình kín theo tỉ lệ 1:2 về khối lượng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A.

Thí nghiệm 2: Cho A phản ứng với dung dịch HCl dư thu được khí B.

a. Thành phần của chất rắn A
A. chỉ có Zn                           B. có ZnS và S dư
C. có ZnS và Zn dư             D. có Zn, ZnS và S

b. Thành phần của khí B
A . chỉ có H2S                        B . chỉ có H2
C . có H2S và H2                   D . có SO2 và H2S

Câu sáu . Cho 0,8 gam CuO và Cu tác dụng với 20 ml dung dịch H2SO4 1M. Dung dịch thu được sau phản ứng
A . chỉ có CuSO4                         B . chỉ có H2SO4
C . có CuSO4 và H2SO4            D . có CuSO3 và H2SO4

Câu bảy. Dùng dung dịch nào sau đây để làm sạch Ag có lẫn Al, Fe, Cu ở dạng bột?
A. H2SO4 loãng B. FeCl3
C. CuSO4 D. AgNO3
(Zn = 65 ; S = 32, Cu = 64, O= 16, H = 1)

II. Tự luận (6, 0 điểm)

Câu 8 (1,năm điểm): Sau khi làm thí nghiệm, có các khí thải độc hại riêng biệt sau: H2S, HCl, SO2. Có thể sục mỗi khí trên vào nước vôi trong dư để khử độc được không? Hãy giải thích và viết các phương trình hóa học.

Câu 9 (4,năm điểm): 1. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi:
a) Điện phân Al2O3 nóng chảy trong bể điện phân.
b) Khí CO khử Fe2O3 trong lò cao.
c) Sản xuất H2SO4 từ diêm sinh.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download