hoặc
Tài liệu học tập 70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu 70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B có 20 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Luyện thi IELTS,Đề thi chứng chỉ B Tiếng Anh có đáp án

Tham khảo tài liệu "70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B (Có đáp án)". Tài liệu học tiếng anh 70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B là tài liệu hay và bổ ích dành cho các bạn ôn thi lấy bằng B, các bạn yêu thích học anh văn, muốn củng cố và mở rộng vốn kiến thức tiếng Anh của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

70 đề thi chứng chỉ tiếng anh B

Có đáp án

Test 1
Pronunciation

1. a. coach             b. cull             c. cease            d. cut
--> c
2. a. bureau            b. durable       c. pure               d. pull
--> d
3. a. study              b. hull             c. bull                d. hut
--> c
4. a. gar                  b. garlic          c. garage           d. garbage
--> c
5. a. gentle              b. gay             c. great             d. gate
--> a
6. a. master             b. ask             c. absent          d. cast
--> c

Find the mistakes

7. Although there areapproximately 120 intensive language institutes in the United States in 1970, there are more than three times as many now.
a. are
b. approximately
c. in
d. three times as many
--> a

8. Cartographers did not make an accurate map because the political situation in the area changesso rapidly that they were not able to draw the boundaries correctly.
a. changes
b. so
c. to draw
d. correctly
--> a

9. This year designers are showing very bright colors and styles that were worn closer to the body thanthose shown last year.
a. very
b. were
c. than
d. those
--> b

10. Everyone who saw Star Wars said that it is one of the best science fiction movies that had ever been released.
a. who
b. is
c. the best
d. been
--> b

11. Before he retiredlast April, Mr. Thompson is working as foreign student advisor for thirty years at Community College.
a. retired
b. last April
c. is working
d. for thirty years
--> c

Grammar and Vocabulary

12. She couldn't …………. her children to his care.
a. admit
b. confide
c. trust
d. convince
--> b

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download