hoặc
Tài liệu học tập Hướng dẫn Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 6.90 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hướng dẫn Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA có 10 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,thuong mai marketing,
Trong các trường hợp, khi ICB chẳng phải là phương pháp shopping phù hợp nhất, những phương pháp shopping khác có thể được sử dụng. Phần III thể hiện những phương pháp shopping khác này và những trường hợp khi áp dụng những phương pháp ấy có thể sẽ phù hợp hơn. Các phương pháp cá biệt có thể được tuân theo để shopping hàng hoá cho 1 dự án cụ thể được quy định trong Hiệp Định Vay. Các hiệp đồng cụ thể được tài trợ theo dự án và phương pháp shopping, phù hợp với Hiệp Định Vay được nêu ra trong Kế hoạch Mua sắm như được chỉ rõ tại phần một.16 của Hướng dẫn này.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download