hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Marie Curie, Thành phố Hồ Chí Minh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Marie Curie, Thành phố Hồ Chí Minh có 6 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối D,Môn Toán khối D,Đề thi thử đại học môn Toán 2015 có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 5 2015 trường THPT Marie Curie, Thành phố Hồ Chí Minh là đề thi thử đại học môn Toán có đa, mà VnDoc cập nhật xin được giới thiệu tới các bạn tham khảo. Đây là đề thi có chất lượng dành cho các bạn làm đề thi thử luyện thi đại học môn Toán được chắc chắn nhất.

 

Đề thi thử Quốc gia môn Toán 

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE

ĐỀ LUYỆN TẬP – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 

MÔN TOÁN

Thời gian làm bài: 180 phút.

Câu một. (2,0 điểm) Cho hàm số y = 2x³ + 6x² - 4.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d: 15x - 2y = 0 và tiếp điểm có hoành độ dương.

Câu hai. (1,0 điểm)

a) Giải phương trình: (2sinx + 1)(3cos4x + 2sinx - 4) + 4cos²x = 3.

b) Tìm số phức thỏa hệ thức:

  _  
| z² + z | = 2

và |z| = hai.

Câu 3. (0,năm điểm) Giải phương trình: log2(x + 2) + 2log4(x - 5) + log1/28 = 8

Câu 4. (0,năm điểm) Giải phương trình: 5(1 + √(1 + x³)) = x²(4x² - 25x + 18).

Câu năm. (1,0 điểm) Tính tích phân 

  ln4  
I =  (1 - x√ex)dx
  0  

Câu sáu (1,0 điểm) ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B, AB = BC = a và AD = 2a. Hình chiếu vuông góc của S trên đáy là trung điểm H của đoạn AB. Cạnh bên SC tạo với mặt đáy 1 góc bằng 60o. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD  và khoảng cách từ điểm H tới mặt phẳng .

Câu bảy (1,0 điểm) Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và B, có BC = 2AD, đỉnh A(-3; 1) và trung điểm M của đoạn BC nằm trên đường thẳng d: x - 4y - 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình thang ABCD, biết H(-6, 2) là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng CD.

Câu 8 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: x/1 = (y - 1)/2 = (z + 1)/-1 và điểm A(5; 4; -2). Tìm tọa độ điểm H trên đường thẳng d sao cho AH vuông góc với d và viết phương trình mặt cầu đi qua điểm A và có tâm là giao điểm của với mặt phẳng Oxy.

Câu 9 (0,năm điểm) Gọi S là giao hội các số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau được chọn từ các số 0; 1; 2; 3; 4; năm. Chọn ngẫu nhiên 1 số từ tập S, tính xác suất để số được chọn có mặt ít nhất chữ số một hoặc chữ số hai.

Câu 10 (1,0 điểm) Cho a, b, c là 3 số thực dương và thỏa mãn 21ab + 2bc + 8ca ≤ 12. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = 1/a + 2/b + 3/c.

Hết 

Họ và tên thí sinh:...............................................................Số báo danh:........................................

Đáp án đề thi thử Quốc gia môn Toán

Câu 1:

a) Học sinh tự làm

b) Gọi M (xo; yo) là tiếp điểm (xo > 0).

Ta có f'(xo) = 6xo + 12xo = 15/2 → xo = 1/2; yo = -9/4

Phương trình tiếp tuyến y =15x/2 - sáu.

Câu 2:

a) (2sinx + 1)(3cos4x + 2sinx - 4) + 4cos²x = 3.

→ (2sinx + 1)(3cos4x + 2sinx - 4) + một - 4sin²x = 0.

→ (2sinx + 1)(3cos4x - 3) = 0

→ x = -π/6 + k2π hay x = 7π/6 + k2π hay x = kπ/2 với k thuộc Z.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download