hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia năm 2013 môn Sinh lớp 12 THPT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia năm 2013 môn Sinh lớp 12 THPT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi giải toán trên Máy tính

Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia 5 2013 môn Sinh lớp 12 THPT.

Đề thi môn Sinh học:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2013

MÔN: SINH HỌC - LỚP 12 THPT

(Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 23/03/2013


Bài 1:
(5 điểm)

Một vi khuẩn giả dụ được nuôi cấy trong điều kiệ pH = 3,năm thì thời gian thế hệ là 30 phút, còn giả dụ nuôi cấy ở điều kiện pH = 4,năm thì thời gian thế hệ là 20 phút. Một quần thể vi khuẩn này được nuôi cấy trong 3 giờ: 1/3 thời gian nuôi cấy trong môi trường có độ pH = 3,5; sau đó chuyển sang môi trường có độ pH = 4,năm. Biết rằng số lượng tế bào ban đầu của quần thể vi khuẩn trên là 106 tế bào và quần thể trải qua pha tiềm phát ở môi trường pH = 3,năm với thời gian 30 phút và ở môi trường pH = 4,năm với thời gian 40 phút. Tính số tế bào tạo nên.

Bài 2: (5 điểm)

Một học sinh làm thí nghiệm xác định áp suất thẩm thấu của tế bào thực vật. Em cho các tế bào của cùng 1 mô vào dãy dung dịch NaCl ở 28oC và có nồng độ từ 0,03M tới 0,07M. Quan sát sự co nguyên sinh của tế bào thí nghiệm thu được kết quả như trong bảng sau:

 

Câu một. Hãy xác định áp suất thẩm thấu của tế bào thực vật nói trên. Biết rằng hằng số khí R = 0,0826, hệ số điện li của NaCl α = một.

Câu hai. Nếu thí nghiệm được tiến hành ở nhiệt độ 10oC thì với nồng độ NaCl bằng 0,05M có quan sát thấy tế bào co nguyên sinh không? Giải thích

Bài 3: (5 điểm)

Tim người có pha dãn chung 0,4 giây chiếm 0,năm chu kì tim. Mỗi lần tim đập đẩy được lượng máu vào động mạch chủ là 66ml. Tổng lượng máu ở người là năm lít. Lượng máu đi qua thận mỗi phút chiếm 20% lượng máu tim đẩy vào động mạch mỗi phút, nhưng chỉ 15% máu đi qua thận được lọc. Giả sử 1 người tiêm 5mg thuốc có thời gian bán thải qua thận là 4 giờ, sau 1 thời gian x giờ, người ta thấy nồng độ thuốc trong máu người này là 0,0006mg/ml.

Câu 1: Tính lượng máu tim đẩy vào động mạch trong thời gian x giờ.

Câu 2: Tính thời gian để thận lọc được 70 lít máu.

Bài 4: (5 điểm)

Ở người, sự thiếu răng hàm là do đột biến gen trội, trong khi đó bệnh bạch tạng và bệnh uxo là do các đột biến gen lặn. Các gen quy định các tính trạng này nằm trên các NST thường khác nhau. Một người đàn ông có răng hàm và dị hợp tử đối với cả hai cặp gen quy định căn bệnh bạch tạng và uxo lấy 1 đàn bà dị hợp tử với cả 3 gen nói trên.

Câu một. Xác suất sinh con đầu lòng của họ có răng hàm, bị bạch tạng và uxo là bao nhiêu?

Câu hai. Xác suất sinh con đầu lòng của họ chỉ mắc một trong hai bệnh là không có răng hàm hoặc bị bạch tạng là bao nhiêu?

Bài 5: (5 điểm)

Một quần thể sinh vật lưỡng bội có tần số các kiểu en ở 2 giới như sau: Biết gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường.

Câu 1: Xác định cấu trúc di truyền của quần thể sau 1 thế hệ ngẫu phối.

Câu 2: Xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở trạng thái cân bằng.

Bài 6: (5 điểm):

Giả sử có 2 quần thể gà rừng sống ở 2 bên khung phía Đông (quần thể 1) và phía Tây (quần thể 2) của dãy núi Hoàng Liên Sơn ở trạng thái cân bằng di truyền. Quần thể một có tần số 1 alen lặn (a) rất nhạy cảm nhiệt độ là 0,8; trong khi ở quần thể hai không có alen này. Sau 1 đợt lũ lớn, 1 "hẻm núi" hình thành và nối thông 2 khung dãy núi. Do nguồn thức ăn ở phía Tây phong phú hơn, 1 số lớn cá thể từ quần thể một đã thiên cư sang quần thể hai và chiếm 30% số cá thể đang sinh sản ở quần thể mới. Tuy vậy, trong môi trường sống ở khung phía Tây, do nhiệt độ môi trường đổi thay, alen a trở thành 1 alen gây chết phôi khi ở trạng thái đồng hợp tử, mặc dù nó không làm đổi thay khả năng thích nghi của các cá thể dị hợp tử cũng như của các cá thể đồng hợp tử trưởng thành thiên cư sang quần thể 1

Câu một. Tần số alen a ở quần thể mới là bao nhiêu?

Câu hai. TẦn số alen a ở quần thể mới sau năm thế hệ sinh sản ngẫu phối là bao nhiêu?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download