hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Trường THCS Thị trấn Yên Châu, Sơn La, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Trường THCS Thị trấn Yên Châu, Sơn La có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Hóa
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CHÂU
SƠN LA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I - Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu một. Dãy các chất đều làm mất mầu dung dịch nước brom là
A. C2H2, C6H6, CH4.
B. C2H2, CH4, C2H4.
C. C2H2, C2H4.
D. C2H2, H2, CH4.

Câu hai. Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 là
A. Na2CO3, Ca(HCO3)2, Ba(OH)2.
B. NaHCO3, Na2SO4, KCl.
C. NaCl, Ca(OH)2, BaCO3.
D. AgNO3, K2CO3, Na2SO4.

Câu 3. Dung dịch HCl có thể tác dụng với chất nào sau đây?
A. Na2CO3         B.KCl           C. Cu              D. Ag

Câu 4. Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch CuSO4 là
A. Mg, Al, Cu.             B. Al, Fe, Mg.
C. Al, Fe, Ag.              D. Ag, Al, Cu.

Câu năm. Dung dịch ZnCl2 có tạp chất CuCl2 có thể dùng chất nào trong các chất sau đây để loại tạp chất trên ?
A. Fe          B. Zn           C. Cu           D. Al

Câu sáu. Thuốc thử nào sau đây để nhận ra rượu etylic và axit axetic ?
A. Na          B. Na2CO3           C. NaCl             D. KCl

II. Tự luận (7 điểm)

Câu bảy. Viết phương trình hoá học miêu tả các chuyển hoá sau:

Câu 8. (2 điểm) Để điều chế axit axetic người ta có thể lên men một,năm lit rượu etylic 200
a) Tính thể tích rượu etylic nguyên chất đã dùng. Biết D = 0,8 g/ml
b) Tính khối lượng axit axetic tạo thành.

Câu 9. (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A. Thu được 8,8 g khí CO2 và năm,4 g H2O.
a) Trong chất hữu cơ A có các nguyên tố nào?
b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.
c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?
d) Viết PTHH của A với clo khi có ánh sáng.
(Cho biết: C = 12, H = một, O = 16)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download