hoặc
Tài liệu học tập QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ - CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .ppt, có kích thước 0.97 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ - CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành QTKD - Marketing ,Thể loại khác,Công nghệ, Quản trị công ngh,ệ Dự báo công nghệ, Chuyển giao công nghệ
- QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download