hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2011 - 2012 môn Sinh (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2011 - 2012 môn Sinh (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Nghệ An

Nhằm giúp các bạn sẵn sàng thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 5 2011 - 2012 môn Sinh (Có đáp án).

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Sinh:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN
(Đề thi chính thức)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU
NĂM HỌC: 2011 - 2012

MÔN: SINH HỌC
(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------Câu I.
(2,0 điểm)

Một gen chứa 2025 liên kết hiđrô. Mạch khuôn của gen đó có hiệu số X1 – T1 = 125 và G1 – A1 = 175.

a) Tính số Nuclêôtít từng loại của gen.

b) Xác định chiều dài và số chu kỳ xoắn của gen đó.

Câu II. (3,0 điểm)

a) Xét 1 cặp NST tương đồng trong 1 tế bào sinh tinh có ký hiệu 

Khi tế bào đó giảm phân bình thường (có thể xẩy ra bàn bạc chéo tại 1 điểm giữa B và D) thì 2 tế bào tạo thành sau giảm phân I (tinh bào bậc II) được ký hiệu như thế nào? Viết các giao tử có thể có khi tế bào trên hoàn thành giảm phân?

b) Vì sao trên mỗi nhiễm sắc thể chứa đa dạng gen? Sự di truyền liên kết có ý nghĩa gì?

Câu III. (3,0 điểm)

Tuấn và Nga làm thí nghiệm cho cà chua quả đỏ lai với cà chua quả vàng, thu được F1 toàn quả đỏ, kiểu hình bình thường. Sau đó, 2 bạn thấy ở F2 có 1 số cây cao to hơn đa dạng so với cây F1. Một chuyên gia cho biết đó là các cây tam bội và tứ bội.

a) Em hãy giúp Tuấn và Nga giải thích cơ chế hình thành thể tam bội và tứ bội.

b) Hãy viết các kiểu gen có thể có của các thể đột biến tam bội và tứ bội trong thí nghiệm trên (không cần giải thích).

Quy ước: Gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng.

Câu IV. (2,0 điểm)

Một quần thể cây ăn quả ở thế hệ xuất phát (P) có 1/3 số cây có kiểu gen AA, 2/3 số cây có kiểu gen Aa. Hãy xác định tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ tiếp theo (F1) trong 2 trường hợp sau:

a) Tự thụ phấn yêu cầu.

b) Giao phấn ngẫu nhiên.

Câu V. (4,0 điểm)

a) Để phát hiện quy luật phân ly độc lập, Men Đen đã tiến hành thí nghiệm như thế nào?

b) Nêu khái niệm và ví dụ về biến dị tổ hợp? Cơ chế chủ yếu nào tạo nên biến dị tổ hợp? Loại biến dị này xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

c) Một cá thể chứa hai cặp gen dị hợp tử (Aa và Bb) nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cá thể đó có thể có kiểu gen như thế nào? Tương ứng với mỗi kiểu gen đó sẽ có các loại giao tử nào được tạo ra? (Không xét hoán vị gen).

Câu VI. (4,0 điểm)

a) Cho các quần thể sinh vật sau: cây cỏ, ếch, sâu, chuột, mèo, vi sinh vật. Hãy lập các chuỗi thức ăn có thể có?

b) Những điều kiện nào để các quần thể tạo thành quần xã sinh vật?

c) Nêu các đặc trưng căn bản của quần thể? Mật độ quần thể đổi thay như thế nào?

Câu VII. (2,0 điểm)

Nêu các điểm khác nhau vượt trội về cấu tạo và chức năng của động mạch, tĩnh mạch và mao mạch trong hệ tuần hoàn của người?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download