hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Đồng Tháp môn Vật lí (năm học 2012 - 2013), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Đồng Tháp môn Vật lí (năm học 2012 - 2013) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi học sinh giỏi tỉnh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ
Ngày thi: 30/09/2012
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3,0 điểm)

Cho hệ vật như hình một. Hai vật A, B có khối lượng tương ứng là M và m. Biết M = 2m, ròng rọc là đĩa tròn đồng chất, khối lượng m, bán kính r, tiết diện đều. Dây nối dài, nhẹ, không dãn và không trượt so với ròng rọc. Lúc đầu hệ đứng yên, vật A ở cách mặt sàn 1 khoảng h1. Vật B cách mặt sàn 1 khoảng h2. Bỏ qua ma sat. Thả cho hệ di chuyển tự do.

1) Tìm gia tốc góc của ròng rọc.

2) Tìm độ cao cực đại mà vật B có thể đạt được so với sàn trong quá trình di chuyển.

Câu 2: (3,0 điểm)

Một vật đồng chất hình lập phương cạnh a, khối lượng m được giữ cân bằng nhờ day treo vào bức tường thẳng đứng như hình hai. Hệ số ma sát giữa vật và tường là µ. Cho gia tốc rơi tự do là g.

1) Biết dây treo OA hợp với bức tường 1 góc α. Tính lực căng của dây và phản lực của tường.

2) Dây treo vật có chiều dài lớn nhất là bao nhiêu mà vẫn giữ được vật nằm cân bằng?

Câu 3: (3,0 điểm)

Một lượng khí lí tưởng biến đổi theo chu trình như hình 3. Cho biết tỉ số: V3/V2 = α

Hãy xác định tỉ số: T3/T1

Câu 4: (3,0 điểm)

Cho mạch điện như hình 4. Biết nguồn có suất điện động 15V, điện trở trong r = 4Ω, điện trở R1 = 4Ω, biến trở MN có điện trở R = 20Ω. Ampe kế có điện trở không đáng kể.

1) Xác định điện trở x của đoạn MC của biến trở để ampe kế chỉ 0,25A.

2) Khi chuyển dịch con chạy C của biến trở từ M tới N thì số chỉ của ampe kế đổi thay thế nào và đổi thay trong vòng nào?

Câu 5: (3,0 điểm)

Cho hệ vật như hình năm. Các lò xo L1 và L2 có độ cứng tương ứng là k1, k2. Bỏ qua ma sát, khối lượng của các lò xo và ròng rọc. Biết vật có khối lượng m, gia tốc rơi tự do là g. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 1 đoạn nhỏ x0 theo phương thẳng đứng rồi buông ra không vận tốc đầu.

1) Tính độ biến dạng của các lò xo khi vật nằm cân bằng.

2) Chứng minh vật dao động điều hòa. Tính chu kì dao động của vật.

Câu 6: (3,0 điểm)

Cho hệ hai thấu kính L1 và L2 đặt đồng trục cách nhau l = 30cm, có tiêu cự lần lượt là f1 = 6cm, f2 = -3cm. Một vật sáng AB = 1cm đặt vuông góc với trục chính, trước L1 và cách L1 1 khoảng d1, hệ cho ảnh A"B".

1) Cho d1 = 15cm. Xác định vị trí, tính chất, chiều và độ cao của ảnh A"B".

2) Xác định d1 để khi hoán vị hai thấu kính, vị trí của ảnh A"B" không đổi.

Câu 7: (2,0 điểm) Có hai vật (một vạt đã biết khối lượng, 1 vật chưa biết khối lượng). Xác định khối lượng vật còn lại với các dụng cụ: lò xo nhẹ có giới hạn đàn hồi đủ lớn, đồng hồ bấm giây.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download