hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn như sau:

Thủ tục  
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

1. Trình tự thực hiện:

- Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, giả dụ doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì khai báo toàn bộ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).
- Doanh nghiệp gởi hồ sơ về Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.
- Việc cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được thực hiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản một, khoản hai Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011).

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại hội sở Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động (đối với hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ bưu chính trong khuôn khổ nội tỉnh).
- Qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Quy định tại Khoản hai, Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011) bao gồm:
- Giấy yêu cầu cấp lại giấy phép bưu chính;
- Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;
- Báo cáo tài chính của 02 5 gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;
- Phương án kinh doanh trong công đoạn tiếp theo, giả dụ doanh nghiệp bị lỗ 02 5 liên tiếp;
- Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản hai Điều sáu Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011, giả dụ có đổi thay so với hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.

4. Thời hạn giải quyết:

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công an.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép.

8. Lệ phí (nếu có):

- Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và yêu cầu đính kèm):

- Giấy yêu cầu cấp lại giấy phép bưu chính (ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng sáu 5 2011 của Chính phủ). Kích nút Tải về để tải mẫu đơn này.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn 1 số nội dung của Luật Bưu chính.

 Kích vào nút Tải về để tải thủ tục và căn cứ pháp lý này

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download