hoặc
Tài liệu học tập Tổng hợp đề thi thử học sinh giỏi Lớp 12 môn Địa lý năm 2013, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tổng hợp đề thi thử học sinh giỏi Lớp 12 môn Địa lý năm 2013 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi thử môn Địa lý

ĐỀ SỐ 1
(Thời gian: 180 phút)

Câu 1: (3 điểm)

a. Chuyển động tự quay của Trái Đất sinh ra các hệ quả địa lý nào? Trình bày các hệ quả đó?

b. Hãy tính giờ ở Luân Đôn (múi giờ số 0), Mat-xcơ-va (múi giờ số 2), Tôkyô (múi giờ số 9), Niu-Đêli (múi giờ số 5) khi ở Hà Nội lúc 12h trưa ngày 1/1/2007?

Câu 2: (3 điểm)

Trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp. Theo em, ở ViệtNam nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Câu 3 (2 điểm) Cho bảng số liệu dưới đây:

Nêu nhận xét về sự đổi thay nhiệt độ từ Bắc vào Nam và giải thích vì sao có sự đổi thay đó?

Câu 4 (3 điểm)

Dựa vào Atlát địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy chứng minh địa hình là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới khí hậu (chủ yếu là chế độ nhiệt và chế độ mưa của nước ta).

Câu 5 (3 điểm): Cho bảng số liệu dưới đây:

TỈ LỆ THẤT NGHIỆP Ở THÀNH THỊ VÀ THỜI GIAN THIẾU VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2005

a. Vẽ biểu đồ thanh ngang biểu đạt tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thời gian thiếu việc làm ở nông thôn nước ta.

b. Nhận xét và giải thích nguyên nhân.

Câu 6 (3 điểm) Cho bảng số liệu dưới đây:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CHÈ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2005

a. Vẽ biểu đồ tính hợp biểu đạt tình hình phát triển cây chè công đoạn 1990-2005

b. Nhận xét và nêu động thái phát triển cây chè.

Câu 7 (3 điểm)

Dựa vào Atlát Việt Nam và kiến thức đã học hãy so sánh 2 vùng chuyên canh cây công nghiệp Đông Nam Bộ và Trung du miền núi Bắc Bộ.

ĐỀ SỐ 2
(Thời gian: 180 phút)

Câu 1 (3 điểm):

Thế nào là di chuyển biểu kiến hàng 5 của Mặt Trời? Nguyên nhân. Ngày 4 tháng một Mặt Trời lên thiên đỉnh tại vĩ độ nào?

Câu 2 (2 điểm)

Tại sao người ta nói: Để phát triển kinh tế, văn hóa miền núi, giao thông vận chuyển phải đi trước 1 bước?

Câu 3 (3 điểm):

Địa hình đa dạng đồi núi, chính yếu là đồi núi thấp có ảnh hưởng như thế nào tới phong cảnh tự nhiên nước ta?

Câu 4 (3 điểm):

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam, hãy trình bày đặc điểm tự nhiên của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Câu 5 (3 điểm): 

Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và môi trường.

Câu 6 (3 điểm):

Tại sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng tâm của nước ta hiện nay?

Câu 7 (3 điểm): Cho bảng số liệu sau:

Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng và cả nước trong công đoạn 1995 – 2005

a.. Tính tốc độ phát triển của các chỉ số trong bảng số liệu, so sánh tốc độ phát triển của Đồng bằng sông Hồng với cả nước.

b. Phân tích, giải thích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng và nêu các phương hướng giải quyết.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download