hoặc
Tài liệu học tập Quản lý dự trữ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.70 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quản lý dự trữ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,quan tri kinh doanh,
Dự trữ là việc lưu giữ các hàng hoá hay nguyên liệu trong kho của chính doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp cũng như nhu cầu sản phẩm của khách hàng. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh người ta cần phê duyệt thận trong chi tiết tầm giá dự trữ nhằm bảo đảm cạnh tranh trong buôn bán. Hệ thống sản xuất "đúng thời điểm" hay còn gọi là “không kho” (JIT- Just in time) được hình thành xuất xứ từ quan điểm như vậy. Tuy nhiên, đối với đa dạng doanh nghiệp hiện tại, phương pháp truyền thống để quản lý dự trữ vẫn còn quan trọng và cần thiết, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.Trong phần này giới thiệu các chi tiết căn bản của quản lý dự trữ truyền thống, 1 số mô hình công nghệ thông dụng để quản lý dự trữ hiệu quả. Trong đó: (1). Quản lý dự trữ, (2). Dữ liệu dự trữ, (3). Kiểm kê hàng hoá, là các nội dung chính của phần này.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download