hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng cho thuê nhà ở, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng cho thuê nhà ở có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xây dựng - Nhà đất,Hợp đồng cho thuê nhà mới nhất

Hợp đồng cho thuê nhà ở được lập và thực hiện bởi bên thuê và bên cho thuê bao gồm các điều kiện và trách nhiệm của hai bên đối với nhà cho thuê, các điều khoản được ghi trên hợp đồng đúng với pháp lý và sự thỏa thuận trước của 2 bên.

Hợp đồng thuê nhà ở

>>> Bạn đọc có thể tham khảo thêm  hoặc .

TÊN CƠ QUAN
Số:……CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------

….ngày….tháng…..năm….

 HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……

Tại địa điểm:.....................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:..................................................................................................................................

BÊN A (Bên cho thuê nhà)

Họ tên:..............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:...................................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.....................................................................................................................................

BÊN B (Bên thuê nhà)

Họ tên:...............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................................

Nghề nghiệp:.......................................................................................................................................

Nơi làm việc (nếu có):..........................................................................................................................

Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau đây:

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê:

Căn nhà số….....đường……phường (xã) ........quận (huyện)……thành phố (tỉnh)….gồm…phòng.

Tổng diện tích sử dụng chính………m2, phụ……….m2

Tổng diện tích đất……….................……..m2

Thuộc loại nhà:.....................................................................................................................................

Kể từ ngày……tháng……năm…….trong thời hạn………năm

Điều 2:

Tiền thuê nhà hàng tháng là….................…đồng (hoặc vàng).

Điều 3: Bên thuê nhà phải trả tiền hầu hết cho bên thuê nhà theo tháng (quý) vào ngày…................. của tháng (quý) bằng tiền mặt hoặc vàng. Mỗi lần đóng tiền, hoặc vàng bên thuê nhà được nhận giấy biên nhận của bên cho thuê.

Điều 4: Bên thuê nhà cam kết

a/ Sử dụng nhà đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt các tài sản, trang trang bị trong nhà. Không được đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển dịch đi nơi khác, không được đổi thay cấu trúc, không đục tường, trổ cửa, phá dỡ hoặc xây cất thêm (cơi tầng), làm nhà phụ….................…..

b/ Không được sang nhượng.

c/ Các trường hợp cho nhập thêm người, hộ khẩu phải có ý kiến của bên cho thuê.

Điều 5: Trong thời hạn hợp đồng, giả dụ không còn sử dụng nhà nữa, bên thuê nhà phải báo cho bên cho thuê nhà trước…………….. ngày để 2 bên cùng thanh toán tiền thuê nhà và các khoản khác. Trừ các hư hỏng do thời gian sử dụng, còn lại bên thuê nhà phải giao trả các tài sản gắn ngay lập tức với nhà (đồng hồ điện, nước………) hầu hết.

Mọi sự hư hỏng do lỗi của mình, bên thuê nhà bồi hoàn cho bên cho thuê.

Điều 6: Được xem như tự ý bãi bỏ hợp đồng, giả dụ sau…….. ngày từ khi được thông báo, bên thuê nhà vẫn còn bỏ trống không sử dụng mà không có lý do chính đáng. Mọi hư hỏng, mất mát trong thời gian bỏ trống, bên thuê phải chịu.

Điều 7: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời các hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà.

Điều 8: Trong thời gian hợp đồng, giả dụ người đứng tên trên hợp đồng mệnh chung thì 1 trong các người cùng hộ khẩu (cha, mẹ, vợ, chồng, con cái) tiếp tục thi hành hợp đồng hoặc đựơc ký lại hợp đồng thay thế người quá cố.

Điều 9: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu toà án….. giải quyết theo thoả thuận của 2 bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành ban bản, mỗi bên giữ 1 bản và 1 bên gởi cơ quan Công chứng Nhà nước giữ.

BÊN CHO THUÊ NHÀ
Họ tên, chữ ký

BÊN THUÊ NHÀ
Họ tên, chữ ký

 

  

 Xác nhận của cơ quan
Công chứng Nhà nước

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download