hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Thủ tục ghi nhận giám định sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp:

1. Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến hội sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc hai văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp Thẻ giám định viên;

+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định khước từ bằng lòng hồ sơ, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa sang thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa sang thiếu sót hoặc sửa sang không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định khước từ cấp Thẻ giám định viên.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại hội sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc hai văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Qua bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Bản gốc/Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra cấp;

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân;

+ 02 ảnh 3 x 4;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày kết nạp hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cấp/từ chối cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp;

- Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.

8. Lệ phí:

- Phí giám định hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp: 200.000 đồng.

- Lệ phí cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp: 200.000 đồng.

- Lệ phí công bố Quyết định cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

- Lệ phí đăng bạ Quyết định cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai yêu cầu cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp (mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp:

- Có trình độ đại học về lĩnh vực hoạt động giám định;

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Đạt yêu cầu của kỳ kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ;

- Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận công ty đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download