hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng dịch vụ an ninh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng dịch vụ an ninh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
===o0o===

Tp.HCM, ngày …… tháng …… 5 200

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH
(Số: …../ĐV– ……./04)

- Căn cứ vào pháp lệnh HĐKT của nhà nước Việt Nam ban hành ngày 29/09/1989.

- Căn cứ theo nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của HĐBT quy định chi tiết về thực hiện pháp lệnh HĐKT.

BÊN A: ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………

Fax: ……………………………………………………

Đại diện:                          - Chức vụ:

Mã số thuế: ……………………………………………………

GPĐTsố: ……………………………………………………

BÊN B: ..............................................................................................................

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Đại diện:

GPKD số:

Mã số thuế:

Số tài khoản:

Cùng thỏa thuận ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với các điều khoản và điều kiện sau đây:

ĐIỀU một. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BÊN B

Căn cứ theo nhu cầu bảo vệ của Bên A, Bên B có trách nhiệm bảo vệ tài sản và an ninh thứ tự cho Bên A tại địa điểm: ............................................ Sau đây gọi là khu vực bảo vệ theo các hạng mục:

1.một. Bảo vệ an toàn các trang trang bị, tài sản của Bên A.

1.hai. Chủ động phát hiện để phòng chống các hành vi phá hoại hoặc bắt nạt dọa phá hoại cơ sở vật chất, công nghệ của Bên A theo đúng luật pháp Việt Nam.

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kiểm tra, kiểm soát, ghi chép sổ sách theo dõi hàng hóa, tài sản, người và công cụ ra vào khu vực của Bên A.

1.4. Báo cáo toàn bộ và kịp thời các thông tin có liên quan tới tình hình bảo vệ tài sản và an ninh thứ tự để Bên A có kế hoạch xử lý.

1.năm. Thường xuyên tuần tra canh gác phát hiện kịp thời và xử lý trong khả năng cho phép các sự cố mất an toàn của Bên A (đặc biệt là an toàn PCCC).

Có trách nhiệm kiểm tra trang bị cá nhân của cán bộ, công nhân viên và khách của Bên A, kể cả các lái xe có quan hệ hợp đồng vận chuyển với Bên A khi ra vào khu vực bảo vệ trong trường hợp Bên A có qui định kiểm tra và các qui định đó phải phù hợp với luật pháp Việt Nam.

Được quyền bắt giữ ngay và lập biên bản kịp thời khi bắt được các trường hợp phạm pháp qủa tang theo luật pháp Việt Nam đối với bất kỳ ai có hành vi phá hoại, ăn trộm, lừa đảo, gian lận… để chiếm đoạt tài sản hoặc gây rối làm mất an toàn thứ tự xã hội trong khu vực bảo vệ của Bên A, song song phải thông báo ngay người có trách nhiệm của Bên A biết sự việc xảy ra.

Có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc di chuyển rác thải, phế truất liệu ra khỏi khu vực bảo vệ của Bên A.

Kiểm tra, nhắc nhở nhân viên và khách tới làm việc chấp hành nội qui của Bên A.

Bên B có quyền điều hành về nhân sự đối với nhân viên của mình. Chủ động triển khai các phương án bảo vệ đã hợp nhất từ trước với Bên A.

Chủ động giải quyết các tình huống xảy ra ngoài thời gian làm việc nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho Bên A song song báo cáo ngay cho lãnh đạo của Bên A (theo địa chỉ ghi trong phần chú thích của hợp đồng).

Có trách nhiệm gìn giữ bí mật sản xuất buôn bán và các hoạt động khác của Bên A.

ĐIỀU hai. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BÊN A

Bên A có trách nhiệm tạo các điều kiện thuận tiện cho Bên B thực hiện tốt nhiệm vụ. Cụ thể gồm:

2.một. Cung cấp toàn bộ các thông tin cần thiết có liên quan tới tình hình bảo vệ, tài sản và an ninh thứ tự cho Bên B.

2.hai. Thường xuyên duy trì việc đàm đạo rút kinh nghiệm giữa các bên tham gia hợp đồng.

Bên A tạo điều kiện cho Bên B hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và tôn trọng danh dự phẩm giá con người của cán bộ, nhân viên Bên B.

Khi có tình huống cần thiết mà Bên B thấy cần phải điều động thêm người và công cụ để xử lý các sự cố xảy ra thì Bên A hỗ trợ cho Bên B với khả năng tốt nhất.

Cung cấp toàn bộ cơ sở vật chất cho Bên B trong qúa trình làm việc (phòng làm việc, dế yêu, bàn, tủ).

Hành vi đạo đức: Bên A không được tuyển dụng nhân viên bảo vệ đang làm việc cho Bên B sang làm việc cho Bên A sau khi 2 bên chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ. Tuy nhiên bên A có quyền tuyển dụng nhân viên bảo vệ làm việc cho Bên A thông qua cuộc tuyển dụng rộng rãi trên báo chí và truyền hình.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH NHÂN VIÊN BẢO VỆ VÀ TRANG BỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Mức độ nhân viên bảo vệ được huấn luyện để triển khai tại mục tiêu như sau:

- Nghiệp vụ bảo vệ và giao tiếp.

- Các kỹ năng giám sát căn bản.

- Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

- Nghiệp vụ cấp cứu người bị nạn.

- Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

- Võ thuật đương đầu, cách sử dụng các công cụ hỗ trợ.

- Nhân viên bảo vệ phải được tuyển chọn kỹ, lý lịch rõ ràng, không khuyết tật bẩm sinh, không có tiền án, tiền sự, đã qua huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, có sức khỏe tốt và có năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

- Danh sách của đội bảo vệ (có ảnh 4 x 6) được gởi cho Bên A kèm theo bản hợp đồng này. Nếu bất kỳ nhân viên nào do Bên B cử tới bị phát hiện là không trung thực, thái độ tác phong làm việc không nghiêm túc hoặc không bảo đảm được quan hệ trong công tác, Bên A có quyền gởi văn bản yêu cầu Bên B đổi thay người.

Nhân viên bảo vệ không được có các hành vi sau:

- Tự ý bỏ vị trí gác, trực.

- Gây phiền hà trở lực đối với công nhân, nhân viên của Bên A hoặc khách hàng có quan hệ giao tiếp với Bên A.

- Hành vi không nghiêm túc, lơ là chây lười.

- Ngủ trong giờ làm việc, hút thuốc và sử dụng các chất ma túy.

- Đánh bài bạc trong giờ làm việc.

- Uống rượu, bia trong giờ làm việc.

Những hành vi khác mà Bên A nghiêm cấm quy định trong nội quy hoặc quy định của Bên A.

Trang trang bị hỗ trợ thực hiện dịch vụ bảo vệ do Bên B cung cấp bao gồm:

- Đồng phục theo mẫu của Công Ty Bảo Vệ.

- Gậy cao su.

ĐIỀU 4. THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG BẢO VỆ

4.một. Thời gian làm việc: 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần.

4.hai. Bố trí lực lượng bảo vệ:

Ca 1: từ 07h00 tới 15h00 = ....... người.

Ca 2: từ 15h00 tới 23h00 = ....... người

Ca 3: từ 23h00 tới 07h00 = ....... người

ĐIỀU năm. GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

5.một. Đơn giá: …………………………… VND/tháng.

5.hai. Hàng tháng Bên A thanh toán cho Bên B chi phí dịch vụ bảo vệ bằng tiền Việt Nam với mức tổng trị gía là: ..................... VND/tháng và được giữ nguyên trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Mức tổng trị giá trên đã bao gồm công cụ hỗ trợ và các chi phí liên quan tới nhân viên bảo vệ (chưa bao gồm 10% VAT).

Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên B.

Bên B có trách nhiệm chuyển cho Bên A hóa đơn tài chính chậm nhất tới ngày trang bị 30 hàng tháng. Bên A có trách nhiệm thanh toán số tiền dịch vụ theo hóa đơn của Bên B tại thời điểm Bên B chuyển hóa đơn cho Bên A.

ĐIỀU sáu. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Nguyên tắc:

Đối với các tổn thất, mất mát tài sản của Bên A trong khuôn khổ khu vực bảo vệ của Bên A (vào thời điểm Bên B bảo vệ) có nguyên nhân từ các hành vi đột nhập từ bên ngoài vào khu vực bảo vệ của Bên A thì bên B phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại bằng tiền mặt cho Bên A.
Đối với các tổn thất, mất mát tài sản Bên A trong khuôn khổ cơ sở của Bên A do các nguyên nhân an ninh khác (không nhắc đến ở phần trên) gây ra thì dựa trên cơ sở xác định lỗi và mức độ thiệt hại làm căn cứ bồi hoàn.

Điều kiện bồi thường:

Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn cho Bên A các thiệt hại nêu trên khi và chỉ khi có các điều kiện dưới đây được thiết lập:

Tài sản bị mất phải được bàn giao giữa 2 bên thông qua việc niêm phong tài sản hoặc kiểm đếm cụ thể để bàn giao tài sản đó.
Khẳng định Bên B có lỗi dựa trên kết qủa điều tra mà 2 bên lập và cùng nhau hợp nhất hoặc đó là kết qủa điều tra được ghi trong biên bản điều tra do cơ quan cấp quận, huyện trở lên thuộc ngành Công An của Việt Nam lập.

Bên A đã cung cấp toàn bộ cho Bên B các tài liệu gốc có liên quan để xác định số lượng, giá trị của các tài sản bị mất (căn cứ trên chứng từ kế toán hợp pháp nằm trong hệ thống tài chính kế toán của Bên A tại Việt Nam).

Trong trường hợp bên B triển khai công tác bảo vệ mà 2 bên vì 1 lý do nào đó không tiến hành xác lập biên bản bàn giao tài sản - hàng hóa thì giả dụ bên A báo mất tài sản - hàng hóa mà bên B đã chứng minh không có dấu hiệu đột nhập hoặc thoát ra bên ngoài tường rào, cổng chính thì bên A phải cung cấp các bằng chứng cụ thể và hợp pháp để chứng minh số tài sản - hàng hóa bị mất vào công đoạn sau thời điểm bên B triển khai và do lỗi của bên B.

Bên B không chịu trách nhiệm trước Bên A về tất cả các thiệt hại, mất mát và tổn thất về tài sản của Bên A giả dụ các thiệt hại, mất mát và tổn thất đó xảy ra trong các khu vực thuộc cơ sở Bên A nhưng nhân viên bảo vệ Bên B không được phép vào theo quy định của Bên A.

Bên B sẽ không có trách nhiệm bồi hoàn các thiệt hại, mất mát và tổn thất về hàng hóa, tài sản của Bên A giả dụ sau khi Bên B đã có kiến nghị với Bên A quá 01 lần bằng văn bản về việc Bên A cần thực hiện các biện pháp quản lý, đề phòng, ngăn đề phòng tổn thất, mất mát và thiệt hại về tài sản của Bên A và nhân viên của Bên A nhưng Bên A không xem xét thực hiện các kiến nghị đó (những kiến nghị đó phải hợp lý và phải phù hợp với khả năng thực hiện của Bên A).

Bên B không chịu trách nhiệm bồi hoàn cho Bên A các mất mát thuộc về tài sản cá nhân trong trường hợp nhân viên bảo vệ không được quyền giám sát các cá nhân đó.

ĐIỀU bảy. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH VÀ KHÔNG MIỄN TRÁCH

Bên B sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các sự cố bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoán vị, chiến tranh, sự đổi thay đột ngột về chính sách của chính phủ có liên quan đến trách nhiệm của Bên B.

ĐIỀU 8. CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG

Nếu không được sự đồng ý của 2 Bên (Bên A và Bên B), không bên nào được tự ý chuyển giao bổn phận, quyền lợi ghi trong hợp đồng cho cá nhân, công ty khác hoặc cho chuyển nhượng hợp đồng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download