hoặc
Tài liệu học tập Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống lụt bão năm 2010, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống lụt bão năm 2010 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Văn hóa Xã hội,

Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội: Về công tác phòng chống lụt bão 5 2010. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

---------------
Số: 08/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 5 2010

CHỈ THỊ
Về công tác phòng chống lụt bão 5 2010
_____

Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, mưa, lũ, thiên tai các 5 gần đây diễn biến rất phức tạp, khó lường, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Hà Nội với địa bàn rộng, dân số đông; địa hình nhiều, phức tạp, hàng 5 chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, bão, lũ, úng ngập. Hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình phòng chống lụt bão tuy đã được đầu tư tu chỉnh nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống thiên tai.

Năm 2010 là 5 diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc; 5 thành phố Hà Nội doanh nghiệp trọng thể đại lễ kỷ niệm 1000 5 Thăng Long - Hà Nội và các ngày lễ và kỷ niệm lớn của dân tộc, của Thành phố. Do đó công tác phòng chống lụt bão phải được đặc thù coi trọng.

Để chủ động phòng, chống lụt, bão có hiệu quả, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, khắc phục kịp thời hậu quả, bảo đảm an ninh chính trị, thứ tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, UBND Thành phố chỉ thị:

1. UBND các cấp: Tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt bão, thiên tai 5 2009; củng cố, kiện toàn doanh nghiệp chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ khắc phục hậu quả lũ, bão, úng ngập, thiên tai; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, úng ngập, cứu trợ, giảm nhẹ thiên tai 5 2010 cụ thể, chi tiết, sát với thực tế, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương; đối với các địa phương nằm trong vùng phân, chậm lũ, vùng có nguy cơ cao (sạt lở đất, lũ rừng ngang….) xây dựng phương án sơ tán và bảo đảm đời sống cho nhân dân khi phải thực hiện phân, chậm lũ và các tình huống xấu xảy ra; nhằm chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời trước, trong và sau khi bão, lũ, úng ngập, thiên tai xảy ra với hiệu quả cao nhất;

Tổ chức dự phòng lương thực, thuốc men, cây con giống, hàng hóa, vật tư cần thiết để sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm đời sống nhân dân, đặc thù là các gia đình chính sách, các hộ khó khăn và hồi phục sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi có lũ, bão, úng ngập, thiên tai;

Tăng cường rộng rãi các kiến thức căn bản về phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai; đi lại nhân dân chủ động sẵn sàng, sẵn sàng phòng, chống lụt, bão, úng ngập cho gia đình và tích cực tham gia công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương;

Tổ chức huấn luyện, tập sự thuần thục để triển khai nhanh các phương án, xử lý kịp thời các sự cố do lụt, bão, úng ngập, thiên tai gây ra trên địa bàn quản lý; sẵn sàng chi viện, tiếp ứng cho các địa bàn khác theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban chỉ huy PCLB Thành phố;

UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn ven đê chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời, kiên quyết ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngay từ khi mới phát sinh.

2. Các sở, ban, ngành của thành phố:

- Các sở, ban, ngành của Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt, bão, cứu trợ, giảm nhẹ thiên tai 5 2010 cụ thể, chi tiết, sát với thực tế; tụ hội chỉ đạo, doanh nghiệp sẵn sàng hầu hết các điều kiện bảo đảm, sẵn sàng triển khai phương án khi thiên tai, lũ, bão, úng ngập xảy ra.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCLB Thành phố lập phương án bố phòng hộ đê, bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi; phương án phân, chậm lũ, phương án phòng chống úng, khắc phục hậu quả hồi phục sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố; tụ hội chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công tác tu chỉnh, xử lý hư hỏng đê điều, hồ đập bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định; kiểm tra, rà soát các tuyến đê, các công trình phân, chậm lũ, các công trình thủy lợi, hồ đập, phát hiện yêu cầu xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng; chỉ đạo kiểm tra rà soát vật tư, công cụ dự trữ, có phương án mua bổ sung thay thế vật tư, công cụ đã hỏng.

Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, đôn đốc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Bộ Tư lệnh Thủ đô, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo TKCN thành phố xây dựng các phương án, doanh nghiệp hợp đồng huy động, bố trí lực lượng, công cụ sẵn sàng tiếp ứng các tình huống khẩn cấp về lụt, bão, úng ngập, thực hiện tìm kiếm, cứu nạn và tham gia cứu hộ đê, đập khi có sự cố xảy ra; chỉ đạo thực hiện việc tiếp ứng và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả lũ, bão, úng ngập, thiên tai.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Ban chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân thành phố xây dựng phương án, yêu cầu chính sách, triển khai việc cứu trợ cho nhân dân ở các vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra;

Phối hợp với Sở Công thương và các sở, ngành liên quan chỉ đạo, doanh nghiệp dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư cần thiết, sẵn sàng chi viện, cứu trợ bảo đảm đời sống nhân dân các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, lụt, bão trên địa bàn thành phố.

- Sở Xây dựng lập phương án phòng, chống úng ngập nội thành; bảo đảm vệ sinh môi trường; phòng, chống cây đổ trên các đường phố; bảo đảm an toàn điện chiếu sáng công cộng, cung cấp nước sạch cho các vùng bị úng ngập trong nội thành; phối hợp với UBND các quận, huyện, các cơ quan, doanh nghiệp quản lý nhà, công trình tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê các khu nhà ở tập thể, nhà chung cư cao tầng đã xuống cấp; các khu nhà ở ngoài đê, sát bờ sông không bảo đảm an toàn; các khu dân cư nằm trong vùng phân, chậm lũ; các công trình đang xây dựng dở dang; lập phương án, triển khai việc phòng chống đổ, sập nhà, công trình; doanh nghiệp sơ tán người, tài sản ra khỏi các khu vực không bảo đảm an toàn khi có lũ, bão, úng ngập.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Phát thanh - Truyền hình của Thành phố phối hợp với Ban chỉ huy PCLB thành phố, Ban chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo TKCN thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương thông báo thường xuyên về tình hình lũ, bão, úng ngập, thiên tai; tăng thời lượng tin bài, bổ sung nhiều các hình thức tuyên truyền, rộng rãi các biện pháp phòng chống thiên tai, công tác bảo vệ đê điều, phòng, chống lụt, bão, úng ngập, thiên tai của thành phố; tình hình xử lý các vụ vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

3. Ban chỉ huy PCLB thành phố tư vấn giúp UBND thành phố chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập và giảm nhẹ thiên tai 5 2010; xây dựng, doanh nghiệp thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, úng ngập, khắc phục hậu quả thiên tai của thành phố; kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập, khắc phục hậu quả thiên tai; chỉ huy đối phó, xử lý kịp thời với mọi diễn biến của mưa, lũ, bão, úng ngập.

4. Ban chỉ đạo TKCN thành phố xây dựng, doanh nghiệp thực hiện kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn, sơ tán nhân dân; sẵn sàng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ các địa phương sơ tán nhân dân ra khỏi các vùng bị ảnh hưởng của lụt, bão, úng ngập, các vùng nguy hiểm (sạt lở đất, lũ rừng ngang…), các vùng ảnh hưởng của phân lũ, chậm lũ.

5. Ban chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân thành phố xây dựng, doanh nghiệp thực hiện kế hoạch cứu trợ của thành phố; sẵn sàng sẵn sàng các phương án điều động, phân phối nguồn lực cứu trợ kịp thời tới nhân dân các vùng bị ảnh hưởng của lụt, bão, úng ngập; kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai công tác cứu trợ, bảo đảm đời sống nhân dân.

6. Khi có lũ, bão, úng ngập, thiên tai, Ban chỉ huy PCLB, Ban chỉ đạo TKCN, Ban chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân; các cấp, các ngành doanh nghiệp thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập; chủ động huy động mọi nguồn lực trên địa bàn, của ngành; chỉ huy quyết liệt ứng phó với mọi tình huống lụt, bão, úng ngập, thiên tai xảy ra nhằm giảm tới mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

7. UBND thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, các doanh nghiệp chính trị, xã hội, kinh tế, đoàn thể quần chúng, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chỉ đạo, đi lại cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia làm tốt nhiệm vụ công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của thành phố 5 2010.

UBND thành phố giao Ban chỉ huy PCLB thành phố doanh nghiệp triển khai và kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả về UBND thành phố. 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ,
- Ban chỉ đạo PCLB Trung ương,
- Ủy ban Quốc gia TKCN,
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Các Bộ, Ngành Trung ương (để phối hợp);
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Các đ/c Ủy viên thường vụ Thành ủy;
- BCH PCLB Thành phố;
- BCĐ TKCN Thành phố;
- BCH Cứu trợ và ĐBĐS nhân dân Thành phố;
- Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố;
- Các đ/c Bí thư Quận, Huyện, Thị ủy;
- Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã;
- Các CQ báo, đài PT, THTW và HN:
- CPVP, các phòng CV, TH, QTTV;
- Lưu: VT, NNGiang(2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thế Thảo

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download