hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định năm 2012 - 2013 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định năm 2012 - 2013 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 6,Đề thi tuyển sinh lớp 10

Đề sẵn sàng cho kỳ thi vào cấp 3 sắp đến, Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định 5 2012 - 2013 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN - CHUYÊN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (1,25 điểm)

1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức: 

2. Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số y = 2mx + một đi qua điểm M (1; 2).

3. Lập 1 phương trình bậc 2 có 2 nghiệm là hai và 3.

4. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết HB = 1cm, HC = 4cm. Tính độ dài đoạn AH.

5. Cho 1 hình tròn có chu vi bằng 20 cm. Tính độ dài đường kính.

Bài 2: (1,năm điểm)

Cho biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định 5 2012 - 2013 môn Toán, với điều kiện: x > 0.

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Chứng minh A < 4.

Bài 3: (2,0 điểm)

Cho phương trình x2 - 2(m - 2)x - 3m + 3 = 0 (1) (m là tham số).

1. Giải phương trình (1) với m = năm.

2. Chứng minh phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m. Gọi 2 nghiệm của phương trình (1) là x1, x2. Tìm các giá trị của m sao cho: 6x1x2 - (x12 + x22) + 4m2 = 0.

Bài 4: (3,0 điểm)

Cho nửa đường tròn đường kính AB, gọi C là điểm thuộc nửa đường tròn (C khác A và C khác B). Kẻ đường cao CH của tam giác ABC và đường cao HK của tam giác HBC.

1. Chứng minh CH.BC = HK.AB.

2. Gọi M và I lần lượt là trung điểm của BH và CH, chứng minh MK vuông góc KI.

3. Chứng minh đường thẳng IK tiếp xúc với đường tròn đường kính AH.

Bài 5: (1,25 điểm)

Giải hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định 5 2012 - 2013 môn Toán

Bài 6: (1,0 điểm)

Cho a, b, c ,d là các số thực dương đổi thay thỏa mãn điều kiện a + b +c + d = 3.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định 5 2012 - 2013 môn Toán

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download