hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Trường THCS Phước Thiền, Đồng Nai (Đề 8), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Trường THCS Phước Thiền, Đồng Nai (Đề 8) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Toán
TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIỀN
NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9

Đề 8. Thời gian làm bài: 90 phút 

I. Trắc nghiệm khách quan (3,năm điểm)

Trong mỗi câu từ câu một tới câu 14 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình x - y = 4 và x + y =  6 ? 
a) (5; -1)              b) (1; -2)              c) (5; 1)               d) (10; -4).

Câu 2: Nghiệm tổng quát của phương trình x + 2y = một là:
a) (x; (1 - x)/2) với x∈R                           b) (x; (x + 2)/2) với x∈R
c) (x; (- x + 2)/2) với x∈R                        d) (x; ( - x - 1)/2) với x∈R.

Câu 3: Số nghiệm của hệ phương trình x + y = năm và x + y = 10 là:
a) 0             b) một              c) hai              d) đa dạng hơn hai.

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình 5x2 - 20 = 0 là:
a) {2}             b) {– 2}              c) {–2; 2}               d) {– 16; 16}.

Câu 5: Điểm nào sau đây thuộc đồ thịhàm số y = 3x2/2?
a) (2; – 6)          b) (2;6)              c) ( –1; – 3/2)              d) (4;12).

Câu 6:Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 7: Phương trình bậc 2 2x2 + 3x = m đưa về dạng ax2 + bx + c = 0 thì các hệ số a, c lần lượt là:
a) hai và 3            b) hai và – m            c) 3 và –m              d) hai và m.

Câu 8: Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
a) x2 – 2x – một = 0             b) –5x2 – 2x = 0             c) 3x2 + 2x + một = 0              d) 7x2 –1 = 0.

Câu 9:Tổng 2 nghiệm của phương trình x2 – 3x – bảy = 0 là:
a) –7            b) –3             c) 3              d) bảy.

Câu 10: Nếu phương trình bậc 2 x2 – mx + năm = 0 có nghiệm x1= một thì m bằng:
a) sáu            b) –6             c) –5             d) năm.

Câu 11: Khẳng định nào sau đây là đúng?
a) Tứ giác có góc ngoài tại 1 đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện thì nội tiếp được đường tròn.
b) Đường kính đi qua trung điểm của 1 dây thì vuông góc với dây đó.
c) Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa hiệu số đo 2 cung bị chắn.
d) Trong 2 đường tròn xét 2 cung bất kỳ, cung nào có số đo lớn hơn thì lớn hơn

Câu 12:Trong 1 đường tròn số đo của góc nội tiếp bằng:
a) nửa số đo góc ở tâm
b) nửa số đo của cung bị chắn
c) số đo của cung bị chắn
d) số đo của góc ở tâm cùng chắn 1 cung.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download