hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước:

Tên thủ tục: Giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước.

Mục đích: Cấp phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh.

Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm ảnh, mỹ thuật thuộc địa phương.

Hồ sơ cần thiết:

a) Đơn yêu cầu cấp giấy phép triển lãm (ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm) (theo mẫu);

b) Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9cm x 12cm trở lên;

c) Mẫu giấy mời, catalo giới thiệu nội dung bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài (nếu có);

d) Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ.

Địa điểm tiếp nhận: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download