hoặc
Tài liệu học tập Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Môn: Toán, Ngữ văn - Có đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: TOÁN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2.0 điểm). Tính

Đề thi khảo sát chất lượng đầu 5 lớp 9 huyện Bình Giang 5 2013 - 2014

Câu 2 (2.0 điểm). Tìm x, biết.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu 5 lớp 9 huyện Bình Giang 5 2013 - 2014

Câu 3 (2.0 điểm).

1. So sánh 3√5 và 4√3

2. Chứng minh rằng hai - √3 và hai + √3 là 2 số nghịch đảo

Câu 4 (3.0 điểm). Cho hình vuông ABCD có độ dài các cạnh bằng 4 cm, trên cạnh BC lấy điểm E, trên tia đối của DC lấy điểm F sao cho BE = DF. Đường thẳng AE cắt DC tại K.

1) Chứng minh rằng 2 tam giác ABE và ADF bằng nhau.

2) Chứng minh tam giác AEF vuông cân.

3) Tính Đề thi khảo sát chất lượng đầu 5 lớp 9 huyện Bình Giang 5 2013 - 2014

Câu 5 (1.0 điểm).

Cho Đề thi khảo sát chất lượng đầu 5 lớp 9 huyện Bình Giang 5 2013 - 2014. Chứng minh: a2 - 2a - 4 = 0.


--------------------------------------------------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2.0 điểm).

a) Kể tên các phương châm hội thoại đã học? Theo em, việc không tuân thủ các phương châm hội thoại thường do các nguyên nhân nào?

b) Đọc đoạn truyện sau:

Chị Dậu run run:

- Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bễ tiền sưu của nhà nước đâu? Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất…

Cai lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược 2 mắt, hắn quát:

- Mày định nói cho cha mày nghe đó à? Sưu của nhà nước mà dám mở miệng xin khất!

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn)

Trong đoạn truyện trên, nhân vật cai lệ đã vi phạm phương châm hội thoại nào? Vì sao?

Câu 2 (3.0 điểm).

a) Văn bản Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà kể đến đến vấn đề gì? Nêu các đặc dung nhan nghệ thuật của văn bản.

b) Cho câu chủ đề sau: Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh là sự tính hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.

Hãy triển khai thành đoạn văn nghị luận (từ 15 tới 20 câu).

Câu 3 (5.0 điểm).

Viết về "Cây tre ở làng quê Việt Nam".

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download