hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 - 2010 môn Toán THPT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 - 2010 môn Toán THPT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Năm 2009 - 2010

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
VĨNH PHÚC

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MTCT BẬC TRUNG HỌC
NĂM HỌC 2009 - 2010
ĐỀ THI MÔN: TOÁN- THPT

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài một.

Tính gần đúng nghiệm của hệ phương trình sau: Đề thi giải toán trên MTCT tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán THPT

Bài hai.

Tính gần đúng giá trị của hàm số Đề thi giải toán trên MTCT tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán THPT tại x = 0,năm.

Bài 3.

Tính gần đúng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: Đề thi giải toán trên MTCT tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán THPT

Bài 4.

Tìm toạ độ giao điểm của đồ thị 2 hàm số sau: Đề thi giải toán trên MTCT tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán THPT

Bài năm.

Cho hàm số có đồ thị là (C). Tính gần đúng các hệ số a và b để đường thẳng y = ax + b là tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x = π/7.

Bài sáu.

Cho tam giác ABC có 2 góc A = 45o, B = 30o. Gọi D và E là 2 điểm tương ứng trên 2 cạnh AB và AC sao cho góc ADE = 60và diện tích tam giác ADE bằng nửa diện tích tam giác ABC. Tính gần đúng tỉ số AD/AB.

Bài bảy.

Cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp trong đường tròn bán kính R = 2009,2010. Tính gần đúng giá trị lớn nhất độ dài đường cao BH của tam giác ABC.

Bài 8.

Cho tứ diện ABCD có AB = 6√5; CD = 6√7 và các cạnh còn lại bằng √174.

a. Tính gần đúng bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.

b. Tính gần đúng thể tích của khối tứ diện ABCD.

Bài 9.

Cho 2 số thực x, y thoả mãn hệ điều kiện: Đề thi giải toán trên MTCT tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán THPT

Tính gần đúng giá trị nhỏ nhất của P = x2 + y2.

Bài 10.

Cho 1 viên gạch hình lục giác đều có hai màu như hình vẽ (các hình tròn cùng 1 màu, phần còn lại là màu khác). Hãy tính gần đúng diện tích phần gạch xọc cùng màu biết rằng AB = a = 15cm.

Đề thi giải toán trên MTCT tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán THPT

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download