hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Bắc Ninh năm 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Bắc Ninh năm 2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Môn: Toán

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BẮC NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn thi: Toán – Lớp 9
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 28 tháng 3 5 2014

Câu một. (4 điểm). Cho biểu thức: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Bắc Ninh 5 2014

1. Rút gọn P.

2. Tìm giá trị của x để P = 3.

Câu hai. (4 điểm). Cho phương trình x2 + (4m + 1)x + 2(m - 4) = 0           (1) (x là ẩn số, m là tham số).

1. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

2. Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của (1). Tìm m để |x1 - x2| = 17

Câu 3. (4 điểm)

1.Giải hệ phương trình: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Bắc Ninh 5 2014

2. Cho các số thực m, n, p thoả mãn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Bắc Ninh 5 2014. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức S = m + n + p.

Câu 4 (5 điểm). Cho đường tròn tâm O đường kính AB khăng khăng. Ax và Ay là 2 tia đổi thay luôn tạo với nhau góc 600, nằm về 2 phía của AB, cắt đường tròn (O) lần lượt tại M và N. Đường thẳng BN cắt Ax tại E, đường thẳng BM cắt Ay tại F. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng EF.

1. Chứng minh rằng Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Bắc Ninh 5 2014

2. Chứng minh OMKN là tứ giác nội tiếp.

3. Khi tam giác AMN đều, gọi C là điểm di động trên cung nhỏ AN (C # A, N # C). Đường thẳng qua M và vuông góc với AC cắt NC tại D. Xác định vị trí của điểm C để diện tích tam giác MCD là lớn nhất.

Câu 5 (3 điểm).

1. Cho 2014 số nguyên dương không lớn hơn 2014 và có tổng bằng 4028. Chứng minh rằng từ 2014 số đó luôn chọn được các số mà tổng của chúng bằng 2014.

2. Cho tam giác ABC có các điểm D,E,F lần lượt nằm trên các cạnh AB, BC, CA. Gọi giao điểm của AE với BF và CD lần lượt là Q, R, giao điểm của CD và BF là P. Biết diện tích bốn tam giác ADR, BEQ, CFP, PQR cùng bằng một. Chứng minh các tứ giác AFPR, BDRQ, CEQP có diện tích bằng nhau.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download