hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Toán cấp THPT năm học 2011 - 2012, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Toán cấp THPT năm học 2011 - 2012 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Đề thi học sinh giỏi tỉnh
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

(Đề thi chính thức)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 – 2012

Khóa ngày: 17 / 11 / 2011
Môn thi: TOÁN           Cấp: THPT
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Bài một (5,0 điểm).
Tìm m để phương trình có nghiệm

Bài hai (4,0 điểm).
Có bao nhiêu số nguyên dương gồm sáu chữ số mà tích các chữ số của số này bằng 3500?

Bài 3 (5,0 điểm).
Cho góc vuông xOy và điểm A (A ≠ O) một mực trên đường phân giác Om của góc đó. Một đường tròn (C ) đổi thay luôn đi qua 2 điểm A, O cố định và cắt Ox tại M, cắt Oy tại N.
a) Chứng minh rằng khi đường tròn (C ) đổi thay thì tổng OM + ON có giá trị không đổi.
b) Tìm tập kết các điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi đường tròn (C ) đổi thay.

Bài 4 (3,0 điểm).
Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện 2a + 3b + 4c = một.
Chứng minh rằng: 

Bài năm (3,0 điểm).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download