hoặc
Tài liệu học tập Áp dụng phong thủy trong xây dựng nhà ở, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 8.87 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Áp dụng phong thủy trong xây dựng nhà ở có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ky thuat cong nghe,kien truc xay dung,
Phong Thuỷ là gì ? Trước hết ta hãy xem giải thích: "Từ Hải" viết: "Phong Thuỷ, còn gọi là Kham D. Một loại mê tín ở nước Trung Quốc cổ. Cho rằng hình thể, hướng gió, dòng chảy bên cạnh nhà ở hoặc mồ mả, có thể đem đơn hoạ, phúc cho người ở hoặc cho người chôn. Công chỉ cách xem nhà ở, phần mộ""Từ Nguyên" viết: "Phong Thuỷ, chỉ địa thế, phương hướng đất nhà ở hoặc đất phần mộ. Thời xa, mê tín căn cứ vào ấy để xem lành giữ, tốt xấu và nhân sự"Mới đây, Trường Ðại học Ðông Nam Trung Quốc phát hành quyển "Nguồn gốc Phong Thuỷ", giáo sư Phan Cốc Tây trong lời tựa viết: "Nội dung chính của Phong Thuỷ là 1 loại học thức mà người ta sử dụng để sử lý và lựa chọn tình cảnh ăn ở, cung thất, chùa chiền, lăng tẩm, xóm làng, thành thử; lăng tẩm thì gọi là âm trạch. Phong Thuỷ và tình cảnh ăn ở, ảnh hưởng chính yếu trên ba mặt: Một, sự lựa chọn địa điểm, tức tìm 1 địa hình thỏa mãn cả 2 mặt tâm lý và sinh lý; Hai, xử lý về mặt hình thái trong cách xếp đặt, bao gồm lợi dụng và cải tạo tình cảnh thiên nhiên, hướng nhà, vị trí, cao thấp nhỏ to, cửa ra vào, đường đi, nguồn cấp nước, thoát nước.v.v., Ba, trên cơ sở nói trên, thêm vào 1 dấu hiệu, nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm lý tránh cái dữ, lấy cái lành cho con người".
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download