hoặc
Tài liệu học tập Luận văn: Công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp giống gia súc- gia cầm - Bắc Ninh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn: Công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp giống gia súc- gia cầm - Bắc Ninh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Kế toán - Kiểm toán,Luận văn ngành Kế toán

Bài luận văn ngành Kế toán dưới đây với đề tài: Công tác quản lý lương bổng tại xí nghiệp giống gia súc- gia cầm - Bắc Ninh. Với đề tài nghiên cứu này sẽ giúp hữu ích cho các bạn sinh viên đang sẵn sàng bài luận văn, đồ án tốt nghiệp sắp đến đây của mình. Chúc các bạn thành công!

Luận văn: Công tác quản lý lương bổng tại xí nghiệp giống gia súc- gia cầm - Bắc Ninh

MỞ ĐẦU
 
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo nên của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội . Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tốquyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là 1 trong ba yếu tố căn bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất.
 
Chi phí về lao động là 1 trong các yếu tốchi phí căn bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tằn tiện chi phí về lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CNV, người lao động trong doanh nghiệp.
 
Tiền lương (hay tiền công) là 1 phần sản phẩm xã hội được Nhà nước phân phối cho người lao động 1 cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người cống hiến cho xã hội thể hiện bằng tiền nó là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của công nhân viên đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn ngay lập tức với thời gian và kết quả lao động mà công nhân viên đã thực hiện, lương bổng là phần thu nhập chính của công nhân viên.
 
Trong các doanh nghiệp ngày nay việc trả lương cho công nhân viên có đa dạng hình thức khác nhau, nhưng chế độ lương bổng tính theo sản phẩm đang được thực hiện ở 1 số doanh nghiệp là được quan tâm hơn cả. Trong nội dung làm chủ của người lao động về mặt kinh tế, vấn đề căn bản là làm chủ trong việc phân phối sản phẩm xã hội nhằm thực hiện đúng nguyên tắc “phân phối theo lao động” .
 
Thực hiện tốt chế độ lương bổng sản phẩm sẽ tính hợp được bổn phận và quyền lợi, nêu cao ý thức trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhóm lao động và người lao động đối với sản phẩm mình làm ra song song phát huy năng lực sáng tạo của người lao động, khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống để hoàn thành kế hoạch. Trong cơ chế quản lý mới ngày nay thực hiện rộng rãi hình thức lương bổng sản phẩm trong cơ sở sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng cho các doanh nghiệp đi vào làm ăn có lãi, kích thích sản xuất phát triển.
 
Từ vai trò, ý nghĩa trên của công tác lương bổng đối với người lao động. Với kiến thức eo hẹp của mình, em mạnh dạn nghiên cứu và trình bày chuyên đề: “Công tác quản lý lương bổng tại Xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc Ninh”. Trong thời gian đi thực tế để viết chuyên đề tại Xí nghiệp giống gia súc - gia cầm trực thuộc Xí nghiệp Nông sản -Bắc Ninh, em được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô các chú trong xí nghiệp đặc thù là các cô các chú phòng tổ chức lao động cùng với phòng kế toán. Bên cạnh đó, là sự hướng dẫn, tận tình có trách nhiệm của Thầy giáo Vũ Dương Hoà và sự phấn đấu phấn đấu của bản thân để hoàn thành chuyên đề này.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download