hoặc
Tài liệu học tập T-Kernel trong hệ thống T-Engine, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.33 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu T-Kernel trong hệ thống T-Engine có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác,T-Kernel, Linux, Quản trị mạng
T-Kernel 1 cách tổng quát thì gồm có T-Kernel Operating System(T-Kernel/OS) , T-Kernel System Manager(T-Kernel/SM) và T-Kernel Debugger Suppor (T-Kernel/DS). Nhưng trong 1 sốtrường hợp(theo nghĩa hẹp) thì T-Kernel được hiểu là T-Kernel/OS.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download