hoặc
Tài liệu học tập GMAT Practice: Standard Deviation Questions and Solutions, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu GMAT Practice: Standard Deviation Questions and Solutions có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,
1. A set of data consists of the following năm numbers: 0,hai,4,sáu, and 8. Which two numbers, if added to create a set of bảy numbers, will result in a new standard deviation that is close to the standard deviation for the original năm numbers? (A) -1 and 9 (B) 4 and 4 (C) 3 and năm (D) hai and sáu (E) 0 and 8 Answer: D.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download