hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Sử trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Sử trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối C,Đề luyện thi đại học môn Sử

Đề thi thử Quốc gia lần một 5 2015 môn Sử trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh là tài liệu tham khảo, luyện thi đại học môn Lịch sử, ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử theo thang điểm 20 dành cho các bạn và thầy cô giáo tham khảo.


ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN SỬ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI
TỔ: SỬ – ĐỊA - GDCD

 

 

ĐỀ THI THỬ LẦN 1, KỲ THI THPT QUỐC GIA  
 NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Lịch sử
Thời gian: 180 phút
(Không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (14 điểm)

Câu một (4,0 điểm)

Từ 5 1930 tới 5 1945, qua các thời kì lịch sử, Đảng ta đã giải quyết 2 nhiệm vụ dân tộc và dân chủ như thế nào?
Phân tích sự sáng tạo của Đảng trong việc giải quyết 2 nhiệm vụ đó?

Câu hai (4,0 điểm)

Nêu chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng thế giới được đề ra tại Đại hội lần vật dụng VII của quốc tế Cộng Sản (07 – 1935). Những chủ trương đó đã tác động tới tình hình Việt Nam trong các 5 1936 – 1939 như thế nào?

Câu 3 (4,0 điểm)

Trình bày các nét chính về hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong các 5 1921 – 1927. Ý nghĩa của các hoạt động đó đối với cách mạng Việt Nam?

Câu 4 (2,0 điểm)

Vì sao các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản trong các 5 1919 – 1930 lại bị thất bại nhanh chóng?

II. PHẦN RIÊNG (Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: 5a hoặc 5b)

Câu 5a.(6,0 điểm)

Hãy trình bày sự hình thành 2 hệ thống xã hội đối lập ở châu Âu sau chiến tranh thế giới vật dụng hai?

Câu 5b.(6,0 điểm)
Trình bày vai trò quốc tế của Liên Xô từ 5 1945 tới 1991?

----------------------------Hết--------------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:…………………………………; Số báo danh:………………………

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download