hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2014 trường Tiểu học Sông Đốc 2, Cà Mau, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2014 trường Tiểu học Sông Đốc 2, Cà Mau có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 4,Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học 4

Đề thi học kì hai môn Khoa học lớp 4 5 2014 trường Tiểu học Sông Đốc hai, Cà Mau là đề thi học kì hai môn Khoa học lớp 4 dành cho các em học sinh học tập, luyện đề thi học kì hai sẵn sàng cho kiểm tra học kì hai môn Khoa học lớp 4 diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì hai môn Khoa học lớp 4 

Trường Tiểu học hai Sông Đốc
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: 4 . . .

Điểm

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
Môn Khoa học. Năm học: 2013 - 2014
Thời gian 60 phút (không kể thời gian phát đề)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1. Người khỏe mạnh có nhiệt độ cơ thể là:

a. 35oC               b. 37oC                c. 36oC                  d. 40oC

2. Trong quá trình hô hấp, thực vật:

a. Hấp thụ khí ô-xi, thải ra khí các-bô-níc.
b. Hấp thụ khí các-bô-níc, thải ra khí ô-xi.
c. Hấp thụ nước, khí các-bô-níc, thải ra khí.
d. Cả 3 ý trên đều đúng.

3. Tác hại của bão có thể gây ra là:

a. Làm đổ nhà cửa.                                  b. Phá hoa màu.
c. Gây thiệt hại cho con người.                d. Cả 3 ý trên đều đúng.

4. Khi nào mắt ta nhìn thấy vật?

a. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt.                      b. Khi vật tự phát sáng.
c. Khi vật được chiếu sáng.                                                 d. Khi mắt ta nhìn vào vật.

5. Ý kiến nào sau đây là không đúng?

a. Vật nóng có nhiệt độ cao hơn vật lạnh.
b. Vật ở gần vật nóng thì tỏa nhiệt nên nóng lên.
c. Nước nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

II. Phần tự luận:

1. Hãy nêu mối quan hệ thức ăn trong tự nhiên diễn ra như thế nào?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Thức ăn của con người trong thực tế như thế nào? Con người đã làm gì để tăng nguồn thức ăn cho mình?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. Hãy kể các chi tiết cần để 1 con vật sống và phát triển bình thường?

………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download