hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh năm 2013-2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh năm 2013-2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Môn: Toán
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2013 – 2014

MÔN: TOÁN LỚP 9

Thời gian: 90 phút

Bài một. (6.0 điểm). Tính kết quả đúng của các tích sau:

a. M = 3333344444 7777788888

b. N = 1220133

Bài hai. (6.0 điểm) Cho dãy số (un) được xác định u1 = 1; u2 = hai và Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh 5 2013-2014

a. Tính  u10, u15u21

b. Gọi Sn là tổng của số hạng đầu tiên của dãy số (un). Lập quy trình bấm phím để tính Sn và tính S10S15S20. Ghi rõ quy trình bấm phím trên máy nào.

Bài 3. (6.0 điểm)

a. Tìm x, y nguyên dương thoả mãn: Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh 5 2013-2014

b. Tìm các chữ số a, b, c, d sao cho  là số chính phương

Bài 4. (6.0 điểm). Kết quả lấy tới năm chữ số sau dấu phẩy

a. Cho tam giác ABC có cạnh AB = một,2345; cạnh AC = hai,3456 và 2 trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau. Tính độ dài cạnh BC

b. Cho hình thang ABCD có 2 đáy là AB,CD. Gọi M,N là trung điểm của AB, CD. Biết MN = hai,2222; BD =3,3333 và AC=5,5555. Tìm diện tích hình thang.

Bài 5 (6.0 điểm) Kết quả câu b lấy tới năm chữ số sau dấu phẩy

a. Cho A = 282013. Tìm 2 chữ số tận cùng của A.

b. Cho góc α thỏa mãn 60o < α < 90o. Tìm giá trị nhỏ nhất của Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh 5 2013-2014

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download