hoặc
Tài liệu học tập Đề án Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Sangiang tại Đà Nẵng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 8.39 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề án Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Sangiang tại Đà Nẵng có 9 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm do an luan van,quan tri kinh doanh,
Trong quá trình học tập trên giảng đường và trải qua quá trình tập sự tại chi nhánh doanh nghiệp CP TM DV XNK Sangiang tại Đà Nẵng cũng như qua thực tế giúp em tham khảo về tình hình kinh tế thị trường cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khiến em thấy được quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức và hoạt động phát triển thị trường của chi nhánh doanh nghiệp.Thực tế thấy rằng bất kỳ 1 doanh nghiệp thương mại nào muốn tồn tại và phát triển trên thị trường thì yếu tố về thị trường của doanh nghiệp bao giờ cũng được quan tâm và đặt lên hàng đầu? những doanh nghiệp hiểu rằng có thị trường thì doanh nghiệp mới có thể đưa ra những giải pháp để duy trì và phát triển và khi thị trường của doanh nghiệp đựơc hình thành thì việc phát triển thị trường giúp doanh nghiệp có thêm các khách hàng mới khi ấy doanh nghiệp sẽ tăng doanh thu và lợi nhuận để có các bước tính toán tiếp theo của mình. Tóm lại thị trường của doanh nghiệp có vai trò quan trọng tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp chính vì thế mà em lựa chọn đề tài: "Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh doanh nghiệp CP TM DV XNK Sangiang tại Đà Nẵng". Đề tài này sẽ giúp em nắm rõ hơn về thị trường và phát triển thị trường của chi nhánh doanh nghiệp nói riêng và quá trình phát triển thị trường của những doanh nghiệp tổng thể để từ ấy em có được các kiến thức nhất quyết để đánh giá và phân tích tình hình thị trường hiện tại và sau này nơi em có điều kiện công tác.Qua việc chọn đề tại phát triển thị trường tiêu thụ của chi nhánh doanh nghiệp giúp em có thể đưa ra được mục đích nghiên cứu của mình:* Đối với bản thân em: Giúp em hiểu rõ thêm về tình hình nền kinh tế thị trường hiện tại và tình hình hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp nơi em tập sự qua quá trình nghiên cứu sẽ giúp em có các kiến thức về thị trường của chi nhánh doanh nghiệp và tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh doanh nghiệp cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động và những giải pháp phát triển thị trường * Đối với doanh nghiệp Qua việc phân tích về thị trường cũng như việc phát triển thị trường của doanh nghiệp sẽ giúp chi nhánh doanh nghiệp đánh giá được các điểm mạnh, điểm yếu của mình song song cũng đưa ra được những ưu và nhược điểm của thị trường cũng như những mặt hạn chế của chi nhánh doanh nghiệp để từ ấy doanh nghiệp có thể đưa ra các giải pháp khắc phục. Việc nghiên cứu đề tài sẽ giúp chi nhánh doanh nghiệp phần nào đưa ra các giải pháp và chiến lược để tác động quá trình phát triển thị trường tiêu thụ tại nhưng thị trường mà doanh nghiệp chưa đạt đến phải phát triển thêm các thị trường mới. Ngoài phần khai mạc và kết luận, đề tài gồm 3 chương:Chương I: Cơ sở lý thuyết về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩmChương II: Thực trạng kinh doanh và hoạt động phát triển thị trường của chi nhánh Công ty CP TM DV XNK SangiangChương III: Phương hướng và giải pháp phát triển thị trường của chi nhánh Công ty CP TM DV XNK Sangiang
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download