hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh trẻ em,Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi),Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 3 5 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk được tailieuhoctap.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn học sinh lớp 3 ôn tập và học Tiếng Anh tốt hơn.

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 3 5 2015

PHÒNG GD &ĐT HUYỆN EA SÚP

TRƯỜNG TIỂU HỌC EA LÊ

HỌ TÊN:

LỚP:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 3

NĂM HỌC 2014 - 2015

 

PART I: LISTENING 20 minutes

Question 1: listen and number (nghe và điền số trang bị tự) – 1point

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 3

Question 2: listen and color (1p) - nghe và tô màu

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 3

Question 3: listen and draw the lines (nghe và nối) - một point

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 3

Question 4: listen and tick (nghe và đánh dấu) - một point

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 3

Đáp án đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 3

 Transcript - grade 3

Question 2

1. The cat is black.
2. The goldfish is yellow.
3. The rabbit is pink.
4. The dog is blue.

Question 3

1. A: have you got a dog/
    B: no, I haven’t. I’ve got a cat.
    A: you’ve got a cat?
    B: yes. I’ve got a cat.

2. A: have you got a cat
    B: no, I haven’t. I’ve got a dog
    A: you’ve got a dog?
    B: yes. I’ve got a dog.

3. A: have you got a bird?/
    B: no, I haven’t. I’ve got a fish.
    A: you’ve got a fish?
    B: yes. I’ve got a fish.

4. A: have you got a fish?/
    B: no, I haven’t. I’ve got a bird.
    A: you’ve got a bird?
    B: yes. I’ve got a bird.

Question 4

1.A: where is the lamp?
B: Sorry?
A: Where is the lamp?
B: It’s over there on the desk.

2.A: Where are the pens?
B: What?
A: The pens. Where are they?
B: They’re over there on the floor

3.A: What’s he doing?
B: He’s jumping
A: Jumping?
B: He’s jumping

4.A: What’s he doing?
B: He’s running.
A: Running?
B: He’s running.

Question 5

1.A: How old is Peter?
B: He’s nine years old.

2.A: What’s her name?
B: Her name is Son.

3.A: how many cats do you have?
B: I have three cats.

4.A: Where is the lamp?
B: It’s on the table.

Question 6 1V 2X 3X 4X

Question 7

1. A: What’s the weather like in your hometown/
    B: It’s sunny today.
    A: Sunny?
    B: It’s sunny today.

2. A: What’s the weather like in your hometown/
    B: It’s cloudy today.
    A: Cloudy?
    B: It’s cloudy today.

3. A: What’s the weather like in your hometown/
    B: It’s windy today.
    A: windy?
    B: It’s windy today.

4. A: What’s the weather like in your hometown/
    B: It’s rainy today.
    A: Rainy?
    B: It’s rainy today.

Answer key

Question một. một. a            2. d               3. c              4. B

Question hai. Black         Yellow           Pink             Blue

Question 3. một. cat         hai. dog            3. fish           4. bird

Question 4. một. B           hai. B               3. A              4. A

Question năm. một. nine       hai. son            3. three         4. lamp

Question sáu. một. V           hai. X               3. X               4. X

Question bảy. một. Yes       hai. No             3. No             4. Yes

Question 8. một. cat        2. rainy          3. fish             4. Alan

Question 9. một. pets       hai. cats           3. dogs          4. goldfish

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download