hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xây dựng - Nhà đất,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Công trình thuộc sở hữu tư nhân)

Kính gửi: ....................................................................................................

1. Tên chủ đầu tư: ..............................................................

Sinh năm: .....................................

Chứng minh nhân dân số: .................................................... do ...........................................

Cấp ngày: ........................... tháng …………………năm …………………

Địa chỉ thường trú:

Số nhà: ............................... đường:

Phường (xã): ...................... quận (huyện):

Số điện thoại:

2. Địa điểm xây dựng:

Lô đất số: ........................................ diện tích:

Tại số nhà: ............................ đường:

Ph¬ường (xã): ........................ quận (huyện):

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất số:

do: cấp ngày:

3. Nội dung xin phép xây dựng:

Loại công trình:

Diện tích xây dựng tầng trệt: ....................... m2

Số tầng: ....................................................…..., chiều cao (m):

Tổng diện tích sàn xây dựng (m2):

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download