hoặc
Tài liệu học tập Công văn 461/BYT-ATTP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 461/BYT-ATTP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Về việc thông báo đính chính khoản 4 Điều 4 Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/09/2012

Công văn 461/BYT-ATTP của Bộ Y tế ngày 21 tháng 01 5 2013 về việc thông báo đính chính khoản 4 Điều 4 Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/09/2012.

 BỘ Y TẾ

----------
Số: 461/BYT-ATTP
V/v: Thông báo đính chính khoản 4 Điều 4
Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/09/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 5 2013

                                                 Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Vụ KGVX, Cổng TTĐTCP);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT BYT. 

Ngày 12/09/2012, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BYT “quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm” và đã được đăng trên Công báo số 603 + 604 ngày 26/09/2012.

Tại khoản 4, Điều 4 của thông tư có quy định “4. Có đủ giá, kệ bảo quản làm bằng các nguyên liệu chắc chắn, hợp vệ sinh; bảo đảm đủ ánh sáng và che đậy an toàn. Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 20cm, cách tường tối thiểu 30cm và cách trần tối thiểu 50cm”.

Tuy nhiên, do lỗi công nghệ trong đánh máy, nay Bộ Y tế xin được đính chính lại như sau:

4. Có đủ giá, kệ bảo quản làm bằng các nguyên liệu chắc chắn, hợp vệ sinh; bảo đảm đủ ánh sáng và che đậy an toàn. Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 15cm, cách tường tối thiểu 30cm và cách trần tối thiểu 50cm.”.

Xin trân trọng thông báo./. 

                                    

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thanh Long 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download