hoặc
Tài liệu học tập Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

 Mẫu MTB-3

 Tên doanh nghiệp:..............

Số:...…....

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
_____________

….ngày….tháng…..năm….

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ……..)

Kính gửi: Phòng đăng ký buôn bán - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số:...................... Do:........................

Cấp ngày:.....................

Vốn điều lệ ( vốn đầu tư ):...........................

Địa chỉ hội sở chính:.....................

Điện thoại: ..........................Fax:..........................

Email: ..........................Website:..........................

Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh:..........................

Đăng ký đổi thay nội dung đăng ký buôn bán như sau:..........................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.(Trường hợp đăng ký đổi thay địa chỉ hội sở chính, doanh nghiệp phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp hội sở dự định chuyển tới)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download