hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Đà Nẵng năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Đà Nẵng năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 TP Đà Nẵng

Nhằm giúp các bạn sẵn sàng thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Đà Nẵng năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP ĐÀ NẴNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2012-2013

MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2,0 điểm)

1. Giải phương trình: (x + 1)(x + 2) = 0

2. Giải hệ phương trình: 

Bài 2: (1,0 điểm)

Rút gọn biểu thức 

Bài 3: (1,năm điểm)

Biết rằng đường cong trong hình vẽ bên là 1 parabol y = ax2.

1. Tìm hệ số a.

2. Gọi M và N là các giao điểm của đường thẳng y = x + 4 với parabol. Tìm tọa độ của các điểm M và N.

Bài 4: (2,0 điểm)

Cho phương trình x2 – 2x – 3m2 = 0, với m là tham số.

1. Giải phương trình khi m = một.

2. Tìm toàn bộ các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 khác 0 và thỏa điều kiện .

Bài 5: (3,năm điểm)

Cho 2 đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC, B thuộc (O), C thuộc (O’). Đường thẳng BO cắt (O) tại điểm đồ vật 2 là D.

1. Chứng minh rằng tứ giác CO’OB là 1 hình thang vuông.

2. Chứng minh rằng ba điểm A, C, D thẳng hàng.

3. Từ D kẻ tiếp tuyến DE với đường tròn (O’) (E là tiếp điểm). Chứng minh rằng DB = DE.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download